Με την εισαγωγή του άρθρου 46α του Ποινικού Κώδικα το έτος 1994, ο νομοθέτης επιδίωξε τον στόχο της ενίσχυσης στην κοινωνία της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών υπό τη μορφή της ποινικής συνδιαλλαγής (συμβιβασμός θύματος – δράστη).

Τον Νοέμβριο του έτους 1996 έπεσε ο εναρκτήριος πυροβολισμός για την εμπλοκή των αρμόδιων υπηρεσιών για την ποινική συνδιαλλαγή: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας έδωσε την εντολή σε διάφορες κοινωφελείς οργανώσεις σε ολόκληρη την Ρηνανία, ώστε να μετατρέψουν σε πράξη το νέο άρθρο 46 του ΠΚ για την αποκατάσταση των σχέσεων στην ποινική διαδικασία των ενηλίκων.

Μετά από 20 χρόνια εφαρμογής της ποινικής συνδιαλλαγής στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν έναν εντυπωσιακό ισολογισμό: Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κανονικά ένα ποσοστό επιτυχίας 40 – 50%. Το εύρος των συνήθως από τις Εισαγγελίες παραπεμπόμενων υποθέσεων είναι μεγάλο: Εκκινεί από αδικήματα σωματικών βλαβών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ξυλοδαρμοί σε κέντρα διασκέδασης αλλά και περιπτώσεις οικογενειακής βίας, συνεχίζει με αδικήματα κατά της περιουσίας και φτάνουν μέχρι αδικήματα, στα οποία εμπλέκονται και σωφρονιστικά καταστήματα. Πλάι στις δηλώσεις και τις συμφωνίες, οι οποίες συνάπτονται στο προσωπικό πεδίο (π.χ. σχετικά με την μελλοντική τους συμπεριφορά), συνάπτονται στην ποινική συνδιαλλαγή συχνά και συμφωνίες για αποζημιώσεις και για χρηματικές ικανοποιήσεις για ηθική βλάβη.

Πολλά θύματα αδικημάτων δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να ασκήσουν τις αστικές τους αξιώσεις. Για τον ίδιο οικονομικό λόγο τα θύματα δεν έχουν ούτε ασφάλιση νομικής προστασίας. Πολλοί δράστες, επίσης, δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο στις παροχές αυτές. Αλλά υπάρχουν και δράστες, που συνάπτουν κατά την ποινική συνδιαλλαγή, αστικοδικαιϊκές συμφωνίες με τους ζημιωθέντες και τις εκπληρούν. Μερικές υπηρεσίες στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία διαθέτουν ειδικά ταμεία θυμάτων από τα οποία τα θύματα εγκλημάτων, σε περιπτώσεις σκληρών υποθέσεων, μπορούν να βοηθηθούν δια της παροχής δανείου προς τον δράστη.

Πηγή: PM Arbeitsgruppe TOA in NRW vom 18.11.2016

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης