Αθήνα, 30/10/2017 

Δελτίο Τύπου

Επιστολή Προέδρου Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Επιστολή με αντικείμενο την ανάγκη επεξεργασίας και υιοθέτησης υποχρεωτικής απόπειρας επίλυσης με Διαμεσολάβηση, σε ευρείες κατηγορίες διαφορών, απέστειλε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.), κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρο Κοντονή.

Στην επιστολή του, με αφορμή την πρόσφατη επιτυχημένη εκδήλωση του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), καθώς και την επισκόπηση της διεθνούς τάσης, ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. επιβεβαίωσε τη βούληση των φορέων της Κοινωνίας και της Οικονομίας, υπέρ των καινοτόμων λύσεων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, πριν την προσφυγή στη δικαστική διαδικασία.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Πικραμμένος, «το ιστορικό “στοίχημα” της υποχρεωτικότητας, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση αξιοποίησης και διάδοσης της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Μια τέτοια νομοθετική παρέμβαση θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά κοινωνικά οφέλη, τόσο μέσω της εξοικονόμησης κόστους και χρόνου για τον πολίτη καθώς και μέσω της αποσυμφόρησης του επιβαρυμένου δικαστικού συστήματος».

Στην επιστολή του, επίσης, ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., χαιρετίζει τη νομοθετική επεξεργασία ανάλογων εφαρμογών υποχρεωτικής απόπειρας Διαμεσολάβησης, εκφράζοντας την ισχυρή βούληση του Οργανισμού για ενεργό συμμετοχή στην επεξεργασία και διαβούλευση των νέων διατάξεων.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου