ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΕΕΔ και ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΟΠΕΜΕΔ ευχαρίστως σας γνωρίζουν ότι η εκδήλωση τους, που έλαβε χώρα διαδικτυακά την 7η Δεκεμβρίου 2020, στα πλαίσια της οποίας έγινε η δέκατη τρίτη Διάλεξη των Κύκλων Διαλέξεων για την Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ,  κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε την κ. Λουκία Μαστροπέρρου, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης / Toolkit Co, πρ. Γραμματέα της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, πρ. Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. / Τομέας Πολιτικής Δικονομίας, η οποία έκανε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα Διάλεξη με θεματική:

«Η ΥΑΣ στην πράξη. Διεξαγωγή, Ζητήματα, Προβληματισμοί και Αντιμετώπιση»

H κ. Λουκία Μαστροπέρρου, αφού αναφέρθηκε στην ιστορική εξέλιξη του θεσμού της Διαμεσολάβησης και στην πρόβλεψη υποχρεωτικής υπαγωγής σε αυτήν, που εισήγαγε ο Νόμος 4512/2018 σε επτά κατηγορίες υποθέσεων, μέχρι την θέσπιση από τον Νόμο 4640/2019 της υποχρέωσης συμμετοχής των μερών σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρίαση Διαμεσολάβησης πριν από την συζήτηση ένδικου βοηθήματος τους ενώπιον Τακτικού Δικαστηρίου στις κατηγορίες υποθέσεων, που παρατίθενται στο άρθρο 6 αυτού, εστίασε στην διαδικασία της ΥΑΣ και στα ζητήματα και προβλήματα, που αντιμετωπίζουν και καλούνται να επιλύσουν οι διαμεσολαβητές στο προκαταρκτικό στάδιο της και στο στάδιο της διεξαγωγής της, τόνισε δε ιδιαιτέρως την ανάγκη ορθής τήρησης της διαδικασίας της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας, δεδομένης της σημασίας που αυτή έχει για το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής (σε περίπτωση που τα μέρη δεν επιλέξουν να συνεχίσουν προχωρώντας σε Διαμεσολάβηση και προσφύγουν δικαστικά), επισημαίνοντας το γεγονός ότi, ελλείψει Νομολογίας μέχρι στιγμής, οι διαμεσολαβητές ασφαλές είναι να λύνουν τα διάφορα θέματα με γνώμονα την αποφυγή κινδύνων ακυρότητας της διαδικασίας της ΥΑΣ λόγω τυπικών παραλείψεων.

Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με πολλά και σημαντικά θέματα, νομικού αλλά και πρακτικού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων το πρόβλημα της γνωστοποίησης της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας σε περίπτωση μερών αγνώστου διαμονής, το ζήτημα της μη αυτοπρόσωπης παράστασης των μερών, το ζήτημα της υπογραφής του πρακτικού περάτωσης της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας όταν αυτή διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα και πολλά άλλα.

Άλλη μια φορά, ευχαριστούμε θερμότατα την κ. Λουκία Μαστροπέρρου και εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩN και εκ μέρους του ΟΠΕΜΕΔ, για την τιμή που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη Διάλεξη, η οποία είναι μεταξύ εκείνων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων,που την παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος.

Προτείνουμε σε όσους συναδέλφους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά την Διάλεξη, να δουν το σχετικό video, που έχουμε αναρτήσει στην σελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ στο Facebook.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2020

ΕΕΔ – ΟΠΕΜΕΔ

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου