ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
17 Μαΐου ξεκινά ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» έχει τη χαρά να σας ανακοινώσει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 1ο Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 80ωρών εκπαίδευσης, σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του Νόμου για την Διαμεσολάβηση (Ν.4512/2018)”. 

Στην εκπαίδευση μπορούν να λάβουν μέρος τόσο δικηγόροι, όσο και μη δικηγόροι. Ο αριθμός των υποψηφίων διαμεσολαβητών που συμμετέχουν σε κάθε κύκλο βασικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι ένα (21). (αρ 198 του ν. 4512/2018).

Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η συμμετοχή στην προφορική και γραπτή αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της προγράμματος των 80 ωρών της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην προφορική και γραπτή αξιολόγηση, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Οι τυχόν αποτυχόντες υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα νέας γραπτής και προφορικής αξιολόγησής τους σε επόμενους κύκλους εκπαίδευσης που θα οριστούν από το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ».

Οι απόφοιτοι κάθε κύκλου βασικής εκπαίδευσης θα λάβουν, μετά από επιτυχή συμμετοχή τους σε προαγωγικές  εξετάσεις, σχετική βεβαίωση, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη μετέπειτα συμμετοχή τους στις εξετάσεις διαπίστευσης διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ημερομηνίες και ώρες Σεμιναρίων

  • Πέμπτη 17 Μαΐου έως και Δευτέρα 21 Μαΐου –  Ώρες: 09:00 – 18:00
  • Παρασκευή 25 Μαΐου έως και Κυριακή 27 Μαΐου –  Ώρες: 09:00 – 18:00
  • Παρασκευή 01 Ιουνίου έως και Κυριακή 03 Ιουνίου –  Ώρες: 09:00 – 18:00 

Η εκπαίδευση χωρίζεται:

  • 1η εβδομάδα 17/5 -21/5: περιλαμβάνει μελέτη υλικού και Βασική εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση
  • 2η εβδομάδα 25/5-27/5: περιλαμβάνει ανάλυση βασικών αρχών εμπορικού δικαίου σε συνάρτηση με τη Διαμεσολάβηση
  • 3η εβδομάδα 1/6-2/6: περιλαμβάνει ανάλυση βασικών αρχών ιδιωτικού δικαίου σε συνάρτηση με τη Διαμεσολάβηση κα την ανακεφαλαίωση εκπαίδευσης , προσομοίωση εξετάσεων.

Στις 3 Ιουνίου θα γίνει η τελική αξιολόγηση – εξετάσεις

Οι εκπαιδεύσεις και οι προαγωγικές εξετάσεις θα λάβουν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του  Επιμελητηρίου Αρκαδίας, (25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη). 

Εκπαίδευση – Πάροχοι της εκπαίδευσης

Επικεφαλής της εκπαίδευσης  είναι η Ελληνίδα εκπαιδεύτρια (lead trainer) Βασιλική Παπαδημητρίου, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής  Εταιρείας Διαμεσολάβησης «Ήθος Πάθος Λόγος» Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης (Ethos Pathos Logos Mediation Services) (www.eplmediation.gr), δικηγόρο, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του ΥΔΔΑΔ και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών με μεγάλη διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η επιτυχής συμμετοχή στις τελευταίες εξετάσεις οδηγεί στη λήψη του τίτλου Πιστοποιημένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator) του Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ  ΛΥΣΗ.

Οι Εγκαταστάσεις του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. – «ΛΥΣΗ»

Οι εγκαταστάσεις, προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ,  είναι απολύτως κατάλληλες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με άρτιες υλικοτεχνικές υποδομές, καθιστώντας τον χώρο ένα πλήρες και ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Σημειώνεται πως θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις βάσει της ημερομηνίας προκαταβολής στους λογαριασμούς τράπεζας που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα lisitripolis.gr.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε εκπαιδευόμενος/η οποίος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει σε κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών πρέπει να:

  • καταβάλει τα δίδακτρα
  • υποβάλει, την  αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

είτε στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» (25ης Μαρτίου 14 Τρίπολη, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 10 π.μ. – 1 μ.μ.) ταυτόχρονα με το παραστατικό καταβολής διδάκτρων είτε ηλεκτρονικά (σκαναρισμένο) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ»: info@lisitripolis.gr. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής να αποσταλεί, σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗΑιτήσεις συμμετοχής στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων (21) για τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της Αίτησης είτε στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» (οπότε ο χρόνος υποβολής της Αίτησης και ταυτόχρονης καταβολής των διδάκτρων προκύπτει από το σχετικό παραστατικό κατάθεσης που εκδίδεται από την τράπεζα) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» info@lisitripolis.gr (οπότε ο χρόνος υποβολής της Αίτησης προκύπτει από το χρόνο λήψης από τον ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος).

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός των εικοσιένα (21) εκπαιδευόμενων για κάθε κύκλο εκπαίδευσης, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την απόρριψη της αίτησής τους και θα καλούνται να υποβάλουν νέα αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο κύκλο εκπαίδευσης.

  1. υποβάλει στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. –«ΛΥΣΗ» (25ΗςΜαρτίου 14 Τρίπολη, αρμόδια υπάλληλος κ. Μπερτζελέτου, πληροφορίες: τηλ. 2710 227141-2, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου κύκλου βασικής εκπαίδευσης,τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Για δικηγόρους:

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύει το διορισμό του ως δικηγόρου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του ΝΔ 3026/1954 (άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ του Π.Δ. 123/2011).

β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από τον οποίο να προκύπτει ότι ασκεί το λειτούργημα του δικηγόρου και δεν έχει καταδικαστεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του Π.Δ. 123/2011).

2) Για μη δικηγόρους:

α) Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία και

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του αρθ. 8 του νόμου 3528/2007.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των ανωτέρω (υπό -3-) εγγράφων στη γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» ο υποψήφιος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης και θα του επιστρέφονται τα δίδακτρα που έχει καταβάλει.

Για τις αιτήσεις συμμετοχής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» (www.lisitripolis.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε όλες τις εργάσιμες ημέρες (10.00 – 13.00) στα τηλέφωνα: 2710 227141-2. Υπεύθυνη Μίκα Μπερτζελέτου.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση