Μια από τις πιο δυναμικές ενδείξεις των προθέσεων των μερών στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης είναι η υποβολή μιας συγκεκριμένης πρότασης που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Συνήθως τα μέρη στο στάδιο της διαπραγμάτευσης σε μια Διαμεσολάβηση εκπέμπουν με τις  προτάσεις τους  διαφόρων ειδών κίνητρα ή μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση όποιες και να είναι οι προτάσεις που ανταλλάσσονται σε μια Διαμεσολάβηση εμπίπτουν σε μια από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες:

Προσβλητική Πρόταση: Η πρόταση που βρίσκεται στην προσβλητική κατηγορία συνήθως εκπέμπει στο άλλο μέρος το μήνυμα «Δεν σε αξιολογώ σαν συνεργάτη μου σε μια διαπραγμάτευση ή δεν χρησιμοποιώ τη διαδικασία σαν μια σοβαρή προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία συμφωνημένη λύση». Οι άνθρωποι που υποβάλλουν τέτοιου είδους προτάσεις, οι οποίες εμπίπτουν  στην προσβλητική κατηγορία προτάσεων μπορεί να προσπαθούν να στείλουν το ακόλουθο μήνυμα « Είμαι σε πολύ ισχυρή θέση και θα πρέπει να επαναξιολογήσεις τις δικές σου θέσεις» Η πιθανότητα εκείνος που εκπέμπει την πρόταση να κατανοεί το μήνυμα που αυτή εκπέμπει κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνον που λαμβάνει την πρόταση και τα αποτελέσματα της ανταλλαγής τέτοιου είδους προτάσεων είναι προφανή για το αποτέλεσμα της Διαμεσολάβησης.

Αξιόπιστη Πρόταση: Το μήνυμα που εκπέμπεται από μια πρόταση που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία είναι συνήθως το εξής : « Είμαι λογικός και θεωρώ ότι μια συμφωνία είναι πιθανή.» Μια πρόταση με τέτοιο περιεχόμενο θα εκληφθεί με ανάλογο τρόπο και από την άλλη πλευρά. Παρόλα αυτά υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος μια τέτοιου είδους πρόταση να εκληφθεί και ως σημάδι αδυναμίας από την άλλη πλευρά.

Πρόταση για συμφωνία: Το μήνυμα που εκπέμπει μια πρόταση που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία είναι «θα ήθελα να φθάσω σε μια συμφωνία εδώ και τώρα».

Μια πρόταση που βρίσκεται στην κατηγορία της προσβλητικής πρότασης, μπορεί να οδηγήσει σε μια αποτυχημένη Διαμεσολάβηση ενώ οι προτάσεις που βρίσκονται στις δύο άλλες κατηγορίες με τους κατάλληλους χειρισμούς τους Διαμεσολαβητή μπορεί να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.

Παναγιώτα Λουκάκου
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών