Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ εύχεται σε όλες και όλους τους συναδέλφους Διαμεσολαβητές και δικηγόρους Καλή Δικαστική Χρονιά, με πολλές Διαμεσολαβήσεις .

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες μας να στηρίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους Διαμεσολαβητές στην απόκτηση εμπειρίας με πρακτική εξάσκηση αλλά και να συμβάλομε αποτελεσματικά στην διάδοση της Διαμεσολάβησης, σκεφθήκαμε να προσφέρομε αυτή την χρονική περίοδο κάτι πιο πρωτότυπο και πρωτοπόρο από τις Διαλέξεις, αφού τα περισσότερα θέματα έχουν πλέον παρουσιαστεί διεξοδικά από διαπρεπείς Έλληνες και αλλοδαπούς Διαμεσολαβητές διεθνούς εμβέλειας και φήμης.

Έτσι, με χαρά σας ανακοινώνομε ότι, σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΟΠΕΜΕΔ, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε έναν Διαγωνισμό Διαμεσολάβησης, που θα είναι ο πρώτος στην Ελλάδα στον οποίο δεν θα συμμετέχουν αποκλειστικά Νομικές Σχολές Πανεπιστημίων.

Εν συντομία, η δομή του Διαγωνισμού θα είναι η εξής: στην αρχή του μηνός, μια Δευτέρα (που έχομε καθιερώσει ως ημέρα δική σας και δική μας!), θα γίνεται μια προσομοίωση Διαμεσολάβησης ή μια προσομοίωση Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίασης Διαμεσολάβησης – ΥΑΣΔ, στην οποία θα συμμετέχουν πέντε διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές, που θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία της δήλωσης συμμετοχής τους.

Στα μέσα του μηνός θα γίνεται μια νέα προσομοίωση Διαμεσολάβησης ή ΥΑΣΔ, στην οποία θα λαμβάνουν μέρος πέντε διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές πάλι με σειρά προτεραιότητας. Εάν για την  πρώτη προσομοίωση έχουν δηλώσει ενδιαφέρον περισσότεροι από πέντε διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές, οι πλέον των πέντε θα λαμβάνουν μέρος στην δεύτερη, πάντοτε με σειρά προτεραιότητας. Άλλως, στην δεύτερη προσομοίωση, θα λαμβάνουν μέρος, κατά σειρά προτεραιότητας, πέντε διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές από όσους θα έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για αυτήν. Οι δυο πρώτες προσομοιώσεις θα έχουν διαφορετική υπόθεση, η οποία θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες προκειμένου να εξοικειωθούν με το θέμα της. Μαζί θα στέλνονται σε εκείνους που θα έχουν τον ρόλο των νομικών παραστατών, καθώς και στα μέρη οι εμπιστευτικές πληροφορίες (confidential) που θα αφορούν τον ρόλο τους.

Την τελευταία εβδομάδα του μηνός, θα γίνεται μία προσομοίωση με διαφορετική υπόθεση, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι όσοι θα έχουν λάβει μέρος στις δυο πρώτες ομάδες, οι οποίες θα διαγωνιστούν μεταξύ τους και με βάση την βαθμολογία των κριτών, που θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ή/και της Ομάδας Διαμεσολαβητών του ΟΠΕΜΕΔ, θα αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα.

Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί κάθε μήνα, για όσους μήνες υπάρξει ενδιαφέρον συμμετοχής. Οι νικήτριες ομάδες όσων μηνών διαρκέσει η διαδικασία θα διαγωνιστούν μεταξύ τους, προκειμένου να αναδειχθεί η τελική νικήτρια ομάδα του Διαγωνισμού, η οποία θα λάβει και Έπαθλο.

Η σκέψη μας να περιληφθούν προσομοιώσεις ΥΑΣ υπαγορεύθηκε από την παρατήρηση των πολυάριθμων προβληματισμών, που απασχολούν τους Διαμεσολαβητές, στην επίλυση των οποίων θα συμβάλλουν -πιστεύομε- οι προσομοιώσεις, δεδομένου ότι τα θέματα αυτών, που θα έχουν ΥΑΣΔ ως αντικείμενο, θα περιστρέφονται γύρω από αυτούς τους προβληματισμούς.

Σχετικά με τις Διαλέξεις, αναζητούμε – και ήδη έχομε εντοπίσει μερικά σύγχρονα θέματα, που είναι πέραν των κλασικών θεμάτων και επικοινωνούμε με εξειδικευμένους στα θέματα Διαμεσολαβητές ευελπιστώντας ότι σύντομα θα μπορέσομε να εκδώσουμε σχετική Ανακοίνωση. Μπορείτε να σημειώσετε από τώρα ότι στόχος μας είναι να γίνεται μια τέτοια Διάλεξη μια φορά τον μήνα.

Σκοπεύομε να κάνουμε την πρώτη προσομοίωση Διαμεσολάβησης στις 11 Οκτωβρίου, στις 6.30μμ, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM και παρακαλούμε όσους διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος να το δηλώσουν στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: catherinecotsaki@hotmail.com, με αντίγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sergiosmanarakis@gmail.com, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το αργότερο.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΕΔ – ΟΠΕΜΕΔ