Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης μας με ημερομηνία 17ης Σεπτεμβρίου 2021, διευκρινίζομε ότι στις Προσομοιώσεις Διαμεσολάβησης και ΥΑΣ και στον σχετικό Διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν μέρος, εκτός από τους διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και εκείνοι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών και έχουν πιστοποιηθεί από αυτούς, αλλά δεν έχουν διαπιστευθεί ακόμη.

Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι σε κάθε Προσομοίωση, θα συμμετέχει και ένας διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής ως «σχολιαστής», ο οποίος και θα κάνει την ανατροφοδότηση (feedback) στον Διαμεσολαβητή, στα μέρη και στους νομικούς παραστάτες τους.

Στις Προσομοιώσεις μπορούν να λαμβάνουν μέρος και δικηγόροι, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ως νομικοί παραστάτες σε Διαμεσολάβηση για να παίζουν τον ρόλο των νομικών παραστατών των μερών.

Παρακαλούμε όσες / όσους ενδιαφέρονται για τον ρόλο του «σχολιαστή» ή του νομικού παραστάτη να το δηλώσουν, στέλνοντας, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021, ηλεκτρονικό μήνυμα, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: catherinecotsaki@hotmail.com και sergios. manarakis@gmail.com

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα: 693 6232029 & 697 4460341.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΕΔ – ΟΠΕΜΕΔ