Τροποποίηση του άρθρου 206 του ν. 4512/2018

Η έναρξη ισχύος του άρθρου 182 του ν.4512/2018, το οποίο αφορά στην υποχρεωτική υπαγωγή στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης αναστέλλεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2019, καθότι το χρονικό διάστημα μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου είναι ανεπαρκές για την ενσωμάτωση των απαιτούμενων αλλαγών, αναφορικά με τις υπαγόμενες στην υποχρεωτικότητα διαφορές. Η αναστολή αυτή επιβάλλεται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τη Διαμεσολάβηση, λαμβανομένης υπόψη της με αριθμό 34/208 απόφασης της Διοικητική Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Αθήνα, 10/09/2019

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Κωνσταντίνος Τσιάρας

Δείτε εδώ την Τροπολογία