Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΟΠΕΜΕΔ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, τον Υφυπουργό κ. Δημήτριο Κράνη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Πάνο Αλεξανδρή, είχε σήμερα αντιπροσωπεία του ΟΠΕΜΕΔ, αποτελούμενη από τον κ.Κωνσταντίνο Μενουδάκο Πρόεδρο του ΟΠΕΜΕΔ, τον κ. Νικόλα Κανελλόπουλο Γενικό Γραμματέα του ΟΠΕΜΕΔ, τον κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Α’ Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΜΕΔ, τον κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Β’ Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΜΕΔ, τον κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Γ’ Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΜΕΔ, τον κ. Θεόδωρο Φέσσα Πρόεδρο του ΣΕΒ Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και Μέλος του ΟΠΕΜΕΔ, τον κ. Γιώργο Βερνίκο Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και Μέλος του ΟΠΕΜΕΔ, και την κ. Σοφία Καζάκου Νομική Σύμβουλο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και Μέλος του ΟΠΕΜΕΔ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές για την προώθηση της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, καθώς και οι τρέχουσες εξελίξεις για την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενημερώθηκε για τους σκοπούς και το σχέδιο δράσης του Οργανισμού, με έμφαση στα ευεργετικά αποτελέσματα που η διαμεσολάβηση μπορεί να επιφέρει στο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης.

Ο Πρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ κ. Μενουδάκος παρουσίασε τον Οργανισμό που αποτελεί την θεσμική συμμαχία όλων των κοινωνικών εταίρων και των σπουδαιότερων θεσμικών φορέων εκπροσώπησης της οικονομικής ζωής, με καταστατικό σκοπό τη διάδοση και εμπέδωση της διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και διαβεβαίωσε ότι ο οργανισμός θα είναι στη διάθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κάθε δυνατή συνδρομή ή άλλου είδους συνέργεια στην εθνική προσπάθεια προώθησης και διάδοσης των νέων, αναγκαίων για την Ελληνική κοινωνία και οικονομία θεσμών.

Οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και των επιμελητηρίων μελών του Οργανισμού διαβεβαίωσαν επίσης τον Υπουργό ότι στηρίζουν ολόθερμα την διαμεσολάβηση ως το σύγχρονο μοντέλο επίλυσης των διαφορών, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, καθότι αποτελεί μοχλό ανάπτυξης στο βαθμό που συντείνει στην άμεση διευθέτηση των συγκρούσεων σε ειρηνικό και φιλικό περιβάλλον.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την κοινή βούληση για εμπέδωση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων και δεσμεύθηκαν να συνεργαστούν ενεργά για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου