Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το πρώτο mediation workshop, με την κοινή προσπάθεια και συμμετοχή τριών ανεξάρτητων οργανισμών κοινωνικής ευθύνης: του CAO, του PCM και του EIB-CM. Στο workshop αυτό – που για πρώτη φορά έλαβε χώρα στην Ελλάδα – συμμετείχαν επαγγελματίες διαμεσολαβητές από την Ευρώπη. Από την Ελλάδα συμμετείχαν οι Διαμεσολαβήτριες και Εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητών Νανά Παπαδογεωργάκη (GMI), Έλενα Κολτσάκη (GMI) και Δήμητρα Τριανταφύλλου, οι οποίες είναι μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής του ΟΠΕΜΕΔ. Μία πραγματικά μοναδική εμπειρία!

Το Γραφείο Compliance Advisor Ombudsman (CAO) είναι ένας ανεξάρτητος μηχανισμός, ο οποίος εδρεύει στις ΗΠΑ και δημιουργήθηκε το 1999 από την Παγκόσμια Τράπεζα με σκοπό:

  • Να διαχειρίζεται παράπονα από ανθρώπους που επηρεάζονται από έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται από τη Παγκόσμια Τράπεζα με αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο
  • Να ενισχύει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα έργων που χρηματοδοτούνται από τη Παγκόσμια Τράπεζα

Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG – World Bank Group) είναι μια οικογένεια από πέντε διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν δανεισμό προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι η μεγαλύτερη και πιο διάσημη τράπεζα ανάπτυξης στον κόσμο και συμμετέχει στην Ομάδα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.  Η τράπεζα εδρεύει στην Ουάσιγκτον, DC και χορήγησε μόνο κατά το έτος 2014, 61 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια και βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες

Αντίστοιχα, το γραφείο Project Complaint Mechanism (PCM) είναι ο ανεξάρτητος οργανισμός κοινωνικής ευθύνης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Ο οργανισμός αυτός διαχειρίζεται παράπονα από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς σχετικά με έργα της EBRD, που πιθανά προκάλεσαν ή είναι πιθανό να προκαλέσουν βλάβη σε τοπικές κοινωνίες.

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD – European Bank for Reconstruction and Development) είναι ένας διεθνής χρηματοπιστωτικός επενδυτικός οργανισμός, που εδρεύει στο Λονδίνο, έχει μετόχους 65 κράτη και 2 Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, και επενδύει κυρίως σε έργα του ιδιωτικού τομέα.

Τέλος, το γραφείο European Investment Bank Complaints Mechanism (EIBCM) παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της διαφάνειας και της κοινωνικής ευθύνης της EIB, καθώς παρέχει τον τρόπο προς ενδιαφερόμενα μέρη να δηλώσουν τις ανησυχίες και τα παράπονά τους για πιθανή κακοδιαχείριση από πλευράς της Τράπεζας.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIBEuropean Investment Bank) είναι ο μη-κερδοσκοπικός, επενδυτικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ιδρύθηκε το 1958, με τη Συνθήκη της Ρώμης. Μέτοχοί της είναι τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπός της η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η κοινωνική συνοχή. Είναι ο μεγαλύτερος διεθνής δημόσιος δανειοδοτικός οργανισμός.

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται από τους παραπάνω οργανισμούς είναι το Ευρασιατικό Τούνελ στην Τουρκία, ο αυτοκινητόδρομος Μ10 στη Ρωσία, η καταπολέμηση του AIDS στην Αφρική, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, κλπ.

Πολλά από αυτά τα έργα έχουν προκαλέσει διαμάχες με τοπικές κοινωνίες ή και Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις για τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον ή την υγεία κατοίκων γειτονικών περιοχών και εξειδικευμένοι διαμεσολαβητές – συντονιστές διαλόγων έχουν αναλάβει την επίλυση των διαφορών αυτών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναδείχτηκε με την παρέμβαση του CAO είναι η περίπτωση δανεισμού από την Παγκόσμια Τράπεζα προς την εταιρεία παραγωγής φοινικέλαιου Dinant, σε περίοδο μετά από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2009 στην Ονδούρα. Στην περίπτωση αυτή υπήρξαν πολλαπλές δολοφονίες χωρικών στις περιοχές που δραστηριοποιούνταν η Dinant.

Μετά την παρέμβαση του CAO, η Παγκόσμια Τράπεζα άλλαξε τις διαδικασίες παροχής δανεισμού, υποχρεώθηκε σε δημόσια παραδοχή της εσφαλμένης πολιτικής της και υποσχέθηκε ανάκληση του υπολοίπου δανεισμού σε περίπτωση που η Dinant δεν συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις της Τράπεζας και αποκατάσταση της βλάβης που υπέστησαν οι τοπικές κοινότητες σαν αποτέλεσμα των παράνομων ενεργειών της Dinant.

Περισσότερα για το Compliance Advisory Mechanism (CAO) του World Bank Group εδώ

 

Νανά Παπαδογεωργάκη

Δικηγόρος LLM

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ & UK

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών