Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Υποβολή προτάσεων ΟΠΕΜΕΔ για την εφαρμογή της Διαμεσολάβησης στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων προς τις αρμόδιες Αρχές

Επιστολή με τις προτάσεις του απέστειλε ο ΟΠΕΜΕΔ σχετικά με την εισαγωγή εφαρμογών Διαμεσολάβησης στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιχάλη Καλογήρου και στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρμούση.

Στην επιστολή του, ο ΟΠΕΜΕΔ υποστηρίζει την πάγια θέση του ότι η προσπάθεια ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων δια της Διαμεσολάβησης είναι δυνατό να έχει ευεργετικό αποτέλεσμα για όλα ανεξαιρέτως τα μέρη. Επιπλέον, θέτει ένα σχέδιο προτάσεων υπόψη των Αρμόδιων Αρχών, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα η Διαμεσολάβηση να εισαχθεί ως υποχρεωτικό προστάδιο πριν την κατάθεση της αίτησης για υπαγωγή στο προστατευτικό πεδίο του Νόμου, θέτοντας όμως ως βασική προϋπόθεση οι Διαμεσολαβητές να είναι διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του ΥΔΔΑΔ και να διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ενώ αναφερόμενος στις σημαντικές διαστάσεις του ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας, ο ΟΠΕΜΕΔ υπογραμμίζει ότι ο αριθμός των δανειοληπτών που έχουν προσφύγει στον ν. 3869/2010 έφτασε τους 150.000 περίπου το πρώτο τρίμηνο του 2018, με τις νέες αιτήσεις το πρώτο τρίμηνο του έτους να έχουν ξεπεράσει τις 7.900 και το 30% των στεγαστικών δανείων να τελούν πλέον υπό νομική προστασία.

Σημείωση:

Ο ΟΠΕΜΕΔ δημιουργήθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και από πολύ σημαντικούς φορείς της οικονομικής ζωής και της επιστημονικής κοινότητας με κύριο στόχο τη διάδοση της Διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στη χώρα μας.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου