ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Ε.Ε.Δ.)», με την πρώτη ανακοίνωσή της του έτους 2019, έχει τη χαρά να σας γνωστοποιήσει ότι ανοίγει Πύλη Διαμεσολάβησης στην Κηφισιά από την 30η Ιανουαρίου 2019.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2019

Η Πρόεδρος

Κατερίνα Κωτσάκη

Δείτε εδώ την ανακοίνωση