ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΕΕΔ και ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΟΠΕΜΕΔ ευχαρίστως σας γνωρίζουν ότι η εκδήλωση, που έλαβε χώρα διαδικτυακά την 24η Μαΐου 2021, στα πλαίσια της οποίας έγινε η δέκατη πέμπτη Διάλεξη του Δεύτερου Κύκλου Διαλέξεων για τη Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε τον ομιλητή, κύριο Σπύρο Κ. Λειβαδόπουλο, Δικηγόρο MSc, Διαμεσολαβητή Διαπιστευμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το CEDR, Εκπαιδευτή Διαμεσολαβητών TOOLKIT – Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς. Η θεματική της Διάλεξης ήταν:

«Οι απαιτούμενες δεξιότητες του Διαμεσολαβητή προκειμένου να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις υποθέσεις οικογενειακών διαφορών»

Ο κ. Λειβαδόπουλος αναφέρθηκε στο ιδιαιτέρως σημαντικό – αλλά και επίκαιρο λόγω της ψήφισης του  Νόμου 4.800/2021 για τη συνεπιμέλεια των τέκνων – ζήτημα  της οικογενειακής διαμεσολάβησης και των δεξιοτήτων, τις οποίες πρέπει να διαθέτει ο Διαμεσολαβητής, που καλείται να συμβάλει στην επίλυση οικογενειακών διαφορών, ο οποίος, για τις ανάγκες της παρουσίασης εκαλείτο «οικογενειακός Διαμεσολαβητής». Σύμφωνα με την εγχώρια και διεθνή πρακτική, είπε ο κύριος Λειβαδόπουλος, οικογενειακός Διαμεσολαβητής θεωρείται ο ειδικά εκπαιδευμένος Διαμεσολαβητής, ο οποίος βοηθάει τους γονείς να λάβουν τις κατά το δυνατόν καλύτερες για το συμφέρον των παιδιών αποφάσεις και να καταλήξουν σε συμφωνίες σε σχέση με τα αυτά, τόσο κατά το χρονικό διάστημα, που βρίσκονται σε διάσταση, όσο και μετά το διαζύγιο.

Όπως τόνισε ο κ. Λειβαδόπουλος, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται ατύπως, αφού μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει σχετική εξείδικευση – πιστοποίηση, κάτι που, ωστόσο, φαίνεται ότι θα αλλάξει με το Νόμο 4.800/2021, στα άρθρα 15 και 21 του οποίου γίνεται αναφορά σε Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών, το οποίο καταρτίζεται και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης και ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής των Οικογενειακών Διαμεσολαβητών σε αυτό θα οριστούν με σχετική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Στην συνέχεια, ο κ. Λειβαδόπουλος αναφέρθηκε, με παραδείγματα και γλαφυρό τρόπο, στο ρόλο του Οικογενειακού Διαμεσολαβητή, τον τόσο καθοριστικό για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών. Όπως τόνισε ο κ. Λειβαδόπουλος, ο Οικογενειακός Διαμεσολαβητής – μεταξύ άλλων – διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι βοηθώντας το να ξεκαθαρίσει τα θέματα του, αλλά –και αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό–να καθορίσει τις προτεραιότητες του και εργάζεται πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, έχοντας συνεχώς κατά νου τον κανόνα «Do No Harm», που σημαίνει ότι οι όποιες αποφάσεις δεν πρέπει, με κανένα τρόπο, να βλάπτουν το παιδί. Ο Οικογενειακός Διαμεσολαβητή, οφείλει, περαιτέρω, να διαχειρίζεται τα συναισθήματα των μερών και να οργανώνει τη διαπραγμάτευση μεταξύ τους σύμφωνα με τις επιλογές, που έχουν προκριθεί κάθε φορά, πάντοτε, όμως, προς όφελος του παιδιού. Και, τέλος, ο Οικογενειακός Διαμεσολαβητής φροντίζει να ακουστεί «η φωνή του παιδιού» εφόσον, βεβαίως, οι γονείς το επιθυμούν και εφόσον διαπιστώσει, ασφαλώς, ότι και το παιδί είναι δεκτικό και αφού λάβει το σύνολο των μέτρων, που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίας με το (ανήλικο θυμίζουμε) παιδί και, πάντοτε τηρώντας τον κανόνα «Do No Harm».

Ακολούθως, ο κ. Λειβαδόπουλος αναφέρθηκε στη θεματική, την οποία μπορεί να περιλαμβάνει μια Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, με γνώμονα πάντα την ευημερία και το συμφέρον του παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό, μια Οικογενειακή Διαμεσολάβηση μπορεί να αφορά στη ρύθμιση των σχέσεων των γονέων με τα παιδιά τους (κατά τη διάσταση ή μετά το διαζύγιο), στη διατροφή των τέκνων ή του/της συζύγου, στη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης, στη διανομή κινητών (π.χ. έπιπλα, συσκευές, προσωπικά αντικείμενα) ή ακινήτων ή εν γένει περιουσιακών στοιχείων, αλλά ακόμα και οφειλών.

Μια οικογενειακή διαμεσολάβηση, εξήγησε ο κ. Λειβαδόπουλος, περιλαμβάνει κατά κανόνα πέντε Στάδια. Το πρώτο Στάδιο είναι αυτό της προετοιμασίας ,στο οποίο περιλαμβάνεται και η ΥΑΣ αν η Διαμεσολάβηση δεν είναι εκούσια, αλλά το οποίο, σε κάθε περιπτωση, περιλαμβάνει την ενημέρωση του Διαμεσολαβητή. Στο Στάδιο αυτό, που είναι πολύ σημαντικό και στο οποίο ο Διαμεσολαβητής πρέπει να αφιερώνει χρόνο και κόπο, γίνεται η αρχική συλλογή πληροφοριών. Το δεύτερο Στάδιο περιλαμβάνει την εναρκτήρια ομιλία του Διαμεσολαβητή, τις τοποθετήσεις των μερών και τον καθορισμό των θεμάτων της ατζέντας. Το τρίτο Στάδιο είναι η διερεύνηση. Είναι το στάδιο εκείνο στο οποίο ο Διαμεσολαβητής θα επιδιώξει να κατανοήσει πραγματικά τη διαφορά, να ανιχνεύσει και να προσδιορίσει τα πραγματικά συμφέροντα των μερών και να συγκεκριμενοποιήσει το αντικείμενο της διαφοράς. Αλλά, προσοχή! Πρέπει να θυμάται πάντα  τον κανόνα «Do No Harm». Το τέταρτο Στάδιο είναι αυτό των διαπραγματεύσεων, όπου εξετάζονται και διαλευκαίνονται  οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Το δε  πέμπτο Στάδιο είναι εκείνο της επίτευξης της τελικής συμφωνίας, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά.

Για να φτάσουμε ,όμως, στην τελική συμφωνία χρειάζεται ο Διαμεσολαβητής να έχει επαρκή εμπειρία και εκπαίδευση ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως Οικογενειακός Διαμεσολαβητής. Στο εξωτερικό, επισήμανε ο κ. Λειβαδόπουλος, ανάλογα με τη Νομοθεσία ή/και την εξειδικευμένη πρακτική, υπάρχουν προγράμματα εξειδίκευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, η διάρκεια των οποίων αρχίζει από 40 ώρες και φτάνει μέχρι τις 300 ώρες. Σε ορισμένες χώρες, ακολουθείται ξεχωριστή εκπαίδευση και διαπίστευση για τον Οικογενειακό Διαμεσολαβητή, ενώ σε κάποιες άλλες η εκπαίδευση αυτή αποτελεί επιπλέον εξειδίκευση του ήδη διαπιστευμένους Διαμεσολαβητή. Συνήθως, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης (Curriculum) στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση περιέχει τα ακόλουθα: 1) Βασικές Αρχές της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης, 2) Επαρκή Γνώση του Οικογενειακού Δικαίου, 3) Μοντέλα Οικογενειακής Διαμεσολάβησης, 4) Βασικές Δεξιότητες του Οικογενειακού Διαμεσολαβητή, 5) Περιορισμοί της Αρχής της Εμπιστευτικότητας (Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας), 6) Διαμεσολάβηση με επίκεντρο τα θέματα των παιδιών και το συμφέρον τους, 7) Συμμετοχή των παιδιών στη Διαμεσολάβηση, 8) Συλλογή πληροφοριών – Έλεγχος καταλληλόλητας (στάδιο προετοιμασίας), 9) Ενδοοικογενειακή βία, 10) Ανισορροπία δυνάμεων, 11) Διεθνές Νομικό Πλαίσιο και Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, 12) Θέματα ψυχολογίας γονέων και παιδιών σχετικά με τις επιπτώσεις από τη διάσταση και το διαζύγιο.

Στη συνέχεια, ο κ. Λειβαδόπουλος αναφέρθηκε και σε δύο εργαλεία, που εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό και τα οποία βοηθούν στην εκπαίδευση και την αύξηση της εμπειρίας των Οικογενειακών Διαμεσολαβητών: το ένα  είναι η Πρακτική ή Μαθητεία, δηλαδή η δυνατότητα, η οποία δίνεται σε ένα Διαμεσολαβητή, που μόλις έχει διαπιστευτεί, να αποκτήσει εμπειρία παρακολουθώντας κάποιες Διαμεσολαβήσεις ως «παρατηρητής» και,στη συνέχεια, ενεργώντας ως «συν-διαμεσολαβητής» και το άλλο είναι η Εποπτεία, ένα εργαλείο ενδυνάμωσης και επαγγελματικής εξέλιξης προκειμένου οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή να παρέχονται με τον πλέον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Κατά την Εποπτεία, οι Διαμεσολαβητές μοιράζονται με την ομάδα ,στην οποία ανήκουν, τους προβληματισμούς τους, τις προκλήσεις και τις καλές πρακτικές από υποθέσεις που έχουν χειριστεί.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και τέθηκαν καίριες ερωτήσεις, στις οποίες ο ομιλητής απάντησε πρόθυμα δίνοντας εμπεριστατωμένες απαντήσεις, τις οποίες ακολούθησε ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τους ακροατές .

Άλλη μια φορά, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σπύρο Κ. Λειβαδόπουλο και εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩN και εκ μέρους του ΟΠΕΜΕΔ, για την τιμή που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο ενδιαφέρουσα, εποικοδομητική και εντονα καινοτόμα Διάλεξη, η οποία διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Προτείνουμε σε όσους συναδέλφους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τη Διάλεξη, να δουν το σχετικό video, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ στο Facebook.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2021

ΕΕΔ – ΟΠΕΜΕΔ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση