ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΕΕΔ και ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΟΠΕΜΕΔ ευχαρίστως σας γνωρίζουν ότι η εκδήλωση, που έλαβε χώρα διαδικτυακά την 17η Μαΐου 2021, στα πλαίσια της οποίας έγινε η δέκατη τέταρτη Διάλεξη του Δεύτερου Κύκλου Διαλέξεων για τη Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε την ομιλήτρια, κυρία Πόλυ Τσιτσώνη, Δικηγόρο, Διαιτητή εγγεγραμμένη στον κατάλογο Διαιτητών του ΕΒΕΑ και στον Κατάλογο Διαιτητών  του ICC Greece, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών. Η θεματική της Διάλεξης ήταν:

«Από την ΥΑΣ στη Διαμεσολάβηση. Το storytelling του Διαμεσολαβητή και του Νομικού Παραστάτη»

Η κ. Τσιτσώνη παρουσίασε την  διαδικασία της  λεγόμενης αφηγηματικής Διαμεσολάβησης, εξηγώντας ότι, ενώ ξετυλίγεται η διαδικασία της Διαμεσολάβησης, κάθε μέρος αφηγείται την ιστορία του και ο μεν Διαμεσολαβητής συμμετέχει στην αφήγηση αυτή, με τις τεχνικές που αναδεικνύει με τις δεξιότητές του, ο δε νομικός παραστάτης καλείται να αφηγηθεί την νομική διάσταση της διαφοράς. Οι δεξιότητες, που αναπτύσσουν  ο  Διαμεσολαβητής και οι νομικοί παραστάτες, διακρίνονται σε εκείνες που αναπτύσσουν στο στάδιο της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ) και σε εκείνες που αναπτύσσουν στο στάδιο  της διαδικασίας της εκούσιας Διαμεσολάβησης.

Το storytelling εντάσσεται στην προσέγγιση και μεθοδολογία της Αφηγηματικής Διαμεσολάβησης, η οποία- με την σειρά της – βασίζεται στην θεωρία της Αφηγηματικής Θεραπείας, σύμφωνα με την οποία οι πράξεις των ανθρώπων καθορίζονται από τις ιστορίες, που αφηγούνται οι άλλοι για εμάς και από  τις ιστορίες που αφηγούμαστε εμείς για τον εαυτό μας. Σκοπός στην Αφηγηματική Διαμεσολάβηση δεν είναι απλώς η επίλυση της διαφοράς με αμοιβαία αποδοχή των συμφερόντων των μερών, αλλά είναι να δημιουργηθεί από τα αντιμαχόμενα  μέρη μία νέα κοινή ιστορία, η οποία θα τα ενδυναμώσει και θα ενισχύσει τις επιλογές τους.

Στην συνέχεια, η κ. Τσιτσώνη αναφέρθηκε στο « αφήγημα του Διαμεσολαβητή», ο οποίος «μπαίνει»  στην ιστορία μαζί με τα μέρη, τα βοηθά να ξεχωρίσουν τον εαυτό τους από την συγκρουσιακή τους ιστορία και τους δίνει την ευκαιρία να ξαναγράψουν την ιστορία της σχέσης τους, με συνεργασία. Το πρόβλημα  είναι πλέον απέναντί στα μέρη ως το «κοινό πρόβλημα». Με τον τρόπο αυτό, η αντιμετώπιση  είναι πιο ήπια και αποτελεσματική, τα μέρη αναλαμβάνουν καθένα  την ευθύνη του για την σύγκρουσή και την επίλυση της και έτσι οδηγούνται σε περισσότερο βιώσιμες λύσεις. Η μέθοδος αυτή θεωρείται πιο αποτελεσματική σε διαφορές όπου υπάρχουν έντονα συναισθήματα, όπως οι οικογενειακές διαφορές, οι εργασιακές διαφορές, οι πολιτισμικές διαφορές, οι συγκρούσεις μέσα σε συλλογικότητες κ.α. Όμως, όπως επισήμανε η κ. Τσιτσώνη, η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες διάφορες , όπως αστικές και εμπορικές διάφορες, όταν υπάρχουν διαρκείς σχέσεις, όπως συμβαίνει στις οικογενειακές επιχειρήσεις και στις περιπτώσεις διανομής κοινών περιουσιακών στοιχείων. Η Αφηγηματική Διαμεσολάβηση, κατέληξε η ομιλήτρια, προσομοιάζει στην Διαπλαστική Διαμεσολάβηση, στο μέτρο που και στις δύο μεθόδους έχουμε μία νέα διάπλαση των σχέσεων.

Κατά την ΥΑΣ, ο Διαμεσολαβητής αρχίζει με κατ’ ιδία συνεννοήσεις με τα μέρη δημιουργώντας ένα ασφαλές ανθρώπινο περιβάλλον. Έτσι, θα θεμελιώσει τον ρόλο του, θα δείξει ενδιαφέρον και περιέργεια για να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα για την διαφορά και θα καλέσει τα μέρη και τους Δικηγόρους τους να του μιλήσουν περιληπτικά γι’ αυτή.

Εφόσον τα μέρη  συνεχίσουν σε πλήρη διαδικασία Διαμεσολάβησης, ο Διαμεσολαβητής μπορεί ν’ ακολουθήσει μία μεικτή τεχνική, θεραπευτική και διαπραγματευτική. Θ’ αναπτύξει τεχνικές για την κατανόηση των μερών, με στόχο ν’ αποκατασταθεί η επικοινωνία τους και θα δείξει αυξημένη ενεργητική ακρόαση. Η στρατηγική του είναι διπλή: η αποδόμηση της προσωπικής συγκρουσιακής ιστορίας του κάθε μέρους και η εξωτερίκευση τους  για  να οικοδομήσουν νέα ιστορία εντοπίζοντας το κοινό πρόβλημα. Αρχίζει μία διαδικασία δέσμευσης, η οποία θα ωθήσει τα μέρη σε μία κατάσταση αυτοκριτικής και πιο σύντομης αποδοχής μιας φιλικής επίλυσης. Με την διαπραγματευτική τεχνική του πλέον, ο Διαμεσολαβητής θα ευνοήσει την κατεύθυνση προς μία συμφωνία, κάνοντας πιο συχνές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τα μέρη και θα προσπαθήσει να συνθέσει τα επιχειρήματα τους.

Ακολούθως, η κ. Τσιτσώνη αναφέρθηκε στο «αφήγημα» του Δικηγόρου, η τέχνη του οποίου είναι η δύναμή του να πείθει .Το storytelling του Δικηγόρου είναι η τέχνη του να πείσει αυτόν που παίρνει την απόφαση, δηλαδή τον εντολέα του. Στη Διαμεσολάβηση, ο ρόλος του Δικηγόρου δεν είναι να μιλά πολύ και συχνά κατά τη διαδικασία, είναι, όμως, κομβικός στον εάν θα επιλυθεί η διαφορά. Γι’ αυτό, η κ. Τσιτσώνη τον ονομάζει «ο σιωπηλός στρατηγός».

Κατά την ΥΑΣ, αυτός θα οδηγήσει τον πελάτη του για να προχωρήσει ή όχι σε πλήρη Διαμεσολάβηση. Σε τρείς γραμμές, θα συμπυκνώσει την αγωγή του και θα δώσει το μήνυμα στο άλλο μέρος ότι, παρ’ ότι είναι σίγουροι – και εκείνος και ο πελάτης του- για τη νίκη, είναι θετικοί σε μία διαπραγμάτευση και την υπογραφή ενός συμφωνητικού επίλυσης της διαφοράς.

Στη Διαμεσολάβηση, ο Δικηγόρος, κατά την εναρκτήρια ομιλία του, πρέπει να λάβει υπόψη του ορισμένα στοιχεία: σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται, το θέμα της ιστορίας, τη δομή της και θα σηματοδοτήσει την έναρξη της  διαπραγμάτευσης και το τέλος της. Επίσης, αναπτύσσει ενσυναίσθηση, καλλιεργεί ευχάριστο συναινετικό κλίμα και εργαλείο του είναι η φωνή του. Όταν τα μέρη φτάσουν στη συμφωνία, εκεί θα χρησιμοποιήσει τις νομικές του γνώσεις για να συντάξει τη νέα ιστορία που ξανα-έγραψαν από κοινού τα δύο μέρη, ώστε πρωτίστως να αποτελεί τίτλο εκτελεστό και μία εφαρμόσιμη και βιώσιμη λύση. Η σχέση του πλέον με τον πελάτη του έχει αναβαθμιστεί και μπορεί να του «αφηγηθεί» το δικό του storytelling, εκείνο του καλού Δικηγόρου.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και τέθηκαν καίριες ερωτήσεις, στις οποίες η ομιλήτρια απάντησε πρόθυμα δίνοντας  εμπεριστατωμένες απαντήσεις, τις οποίες ακολούθησε ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τους ακροατές.

Τη Διάλεξη παρακολούθησε, τιμώντας και πάλι τους διοργανωτές και την ομιλήτρια, ο κύριος Κυριάκος Οικονόμου, Αρεοπαγίτης επ.τ., Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Νομικών Θεμάτων. Τον ευχαριστούμε θερμά και για την παρουσία του.

Άλλη μια φορά, ευχαριστούμε θερμά την κυρία Πόλυ Τσιτσώνη και εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩN και εκ μέρους του ΟΠΕΜΕΔ, για την τιμή που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο ενδιαφέρουσα, εποικοδομητική και έντονα καινοτόμα Διάλεξη, η οποία διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Προτείνουμε σε όσους συναδέλφους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τη Διάλεξη, να δουν το σχετικό video, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ στο Facebook.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2021

ΕΕΔ – ΟΠΕΜΕΔ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση