Οικοδομικές κατασκευές, συμβάσεις εκτέλεσης έργων, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, επισκευών και βελτιώσεων υφιστάμενων έργων, μελετών και πολλές άλλες.Συμφωνίες που καταγράφονται, ελέγχονται και υπογράφονται με όση το δυνατόν περισσότερη προσοχή και λεπτομέρεια… αλλά σχεδόν πάντα η πραγματικότητα τις ξεπερνά. Και στην πορεία προκύπτουν αλλαγές και τροποποιήσεις, που δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί το περιεχόμενό τους καθώς δεν είναι καθόλου εύκολο κάθε λίγο να συντάσσεται, ελέγχεται και υπογράφεται ένα νέο έγγραφο.

Καθυστερήσεις χρονικές, με συνέπειες στη μία ή στην άλλη πλευρά ή και στις δύο.Και κάπου προς το τέλος, η υπομονή της μιας ή της άλλης πλευράς εξαντλείται, οι συζητήσεις αποβαίνουν άκαρπες και η μόνη λύση που φαίνεται να υπάρχει είναι η δικαστική οδός.Όμως αυτή τη λύση συχνά δεν τη θέλει ούτε η μία πλευρά ούτε ή άλλη.

Γιατί η απαιτεί χρόνο και χρήμα, αφήνει έργα ημιτελή για πολλά χρόνια και επιφέρει δυσμενείς συνέπειες και στις δύο πλευρές.Στις διαφορές αυτές, στα δικαστήρια προκύπτουν θέματα απόδειξης και προβάλλονται επιχειρήματα εκατέρωθεν, ενστάσεις και αντενστάσεις:

 • Ισχυρισμοί περί ελλείψεων του έργου, ύπαρξης ουσιωδών ή επουσιωδών ελαττωμάτων, έλλειψης συνομολογηθεισών ιδιοτήτων.
 • Ενστάσεις ανεπιφύλακτης παραλαβής, κανονικής εξέτασης του έργου…
 • Αντενστάσεις του εργοδότη ότι οι ελλείψεις δεν μπορούσαν να διαπιστωθούν με κανονική εξέταση του έργου κατά την παραλαβή του και ότι ο εργολάβος απέκρυψε με δόλο τις ελλείψεις του έργου.
 • Επίκληση ότι το εκτελεσθέν και παραδοθέν έργο είναι άχρηστο για το σκοπό που έπρεπε να εξυπηρετήσει.
 • Ισχυρισμοί περί μη εκπλήρωσης ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης της σύμβασης, ή ότι το έργο που παραδόθηκε ή προσφέρθηκε είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο που συμφωνήθηκε.
 • Ενστάσεις υπερημερίας του εργολάβου σχετικά με την παράδοση του έργου ή του εργοδότη για την παραλαβή του, αντενστάσεις ότι έγινε ή δεν έγινε προσήκουσα προσφορά, άρση της υπερημερίας.
 • Αίτημα κατάπτωσης ποινικής ρήτρας και ένσταση περιορισμού της ποινικής ρήτρας στο προσήκον μέτρο.·         Υπαναχώρηση, υποχρεώσεις επιστροφής.
 • Ευθύνες τρίτου, εγγυήσεις
 • Υπαιτιότητα του εργολάβου ή του εργοδότη
 • Διόρθωση των ελαττωμάτων ή αποζημίωση
 • Διαφυγόντα κέρδη από τη ματαίωση ή την καθυστέρηση εκμετάλλευσης του έργου και την εντεύθεν απώλεια εισοδημάτων
 • Παραγραφές, τόκοι, Φ.Π.A

Διαφορές για τις οποίες πολλές φορές «απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης (πολιτικού μηχανικού κλπ.) και τέχνης και για το λόγο αυτό ενόψει κενών και αμφίβολων σημείων το δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη».

Αλλά η πραγματογνωμοσύνη σημαίνει περαιτέρω επιβάρυνση και σε χρόνο και χρήμα

Αν κάτι από τα πιο πάνω σάς αφορά αλλά οι λέξεις που καταγράφηκαν σάς τρομάζουν, η πληροφορία που ακολουθεί ίσως σας είναι χρήσιμη:

Όλες οι παραπάνω και οι παραπλήσιες διαφορές, ΜΠΟΡΕΙ τώρα να λυθούν επίσημα, αλλά χωρίς κανένα δικαστήριο. Με κόστος λογικό, μέσα σε λίγες μέρες, χωρίς μάρτυρες, χωρίς πραγματογνωμοσύνες, χωρίς αναμονές σε διαδρόμους, χωρίς ακυρότητες ή τυπικές διαδικασίες. Με τον τρόπο που θα γίνει αποδεκτός και από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές.

Με τη βοήθεια ενός διαμεσολαβητή οι διαφορές ΜΠΟΡΕΙ να λυθούν ακόμη και αν μέχρι τώρα πολλές φορές το επιχειρήσατε μόνοι σας ή αν το προσπαθήσαμε εμείς οι δικηγόροι σας, αλλά μάταια…. Η ύπαρξη ενός διαμεσολαβητή έμπειρου και καταρτισμένου, με ειδικές γνώσεις και ειδικά «εργαλεία», μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και να ρυθμιστεί μέσα σε λίγες μέρες η υπόθεσή σας που αλλιώς θα αποτελούσε αχρείαστο άγχος και τροχοπέδη στην επαγγελματική ή την προσωπική – οικογενειακή ζωή σας. Να δοθεί λύση άμεσα, οικονομικά, επίσημα, έγκυρα και ισχυρά, όπως και με μια δικαστική απόφαση.

ΕΥΓΝΩΣΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Δ.Σ.Θ.
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Συντονίστρια Πύλης Διαμεσολάβησης Ωραιοκάστρου