Ο έμπειρος Διαμεσολαβητής David Liddle, ιδρυτής της Ένωσης Επαγγελματιών Διαμεσολαβητών Professional Mediators’ Association στη Βρετανία, αναφέρει σε μελέτη του ότι το ετήσιο κόστος των συγκεκριμένων συγκρούσεων για τις εταιρείες στη χώρα του έχει υπολογισθεί σε 33 εκατ. Λίρες.

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος χρόνος για την εκδίκαση αστικών και εμπορικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό η Ελλάδα ανέρχεται σε 1000 περίπου ημέρες δηλαδή περίπου 2,5 χρόνια. Όταν για μια τέτοια υπόθεση επιλεγεί ο εναλλακτικός τρόπος της Διαμεσολάβησης αυτή μπορεί να επιλυθεί μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Για να πεισθούν οι επιχειρήσεις για την αναγκαιότητα της πρόβλεψης της Διαμεσολάβησης στο χώρο εργασίας ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να εντοπίσει,να κατανοήσει να διατυπώσει, να εξηγήσει με άλλα λόγια να επικοινωνήσει στην προσωπική του επαφή με τους υπεύθυνους δυναμικού της επιχείρησης τα οφέλη που μπορεί να παράσχει αυτός ο εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των διαφορών.

Η υπογραφή μιας συμφωνίας παροχής υπηρεσιών Διαμεσολάβησης και φιλικής διευθέτησης των διαφορών ανάμεσα σε ένα Διαμεσολαβητή και μια επιχείρηση προϋποθέτει ο Διαμεσολαβητής να μην συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία δηλαδή να είναι ένας ανεξάρτητος Διαμεσολαβητής. Η μείωση κόστους για την επίλυση μιας διαφοράς είναι ένας ιδιαίτερα δελεαστικός παράγοντας για την επιλογή της Διαμεσολάβησης.

Η Διαμεσολάβηση εξοικονομεί πόρους σε μια επιχείρηση που μπορεί αυτή να επιλέξει να δαπανήσει σε άλλους περισσότερο δημιουργικούς σκοπούς, όπως στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού ή στην αύξηση της αμοιβής του προσωπικού ή την χορήγηση bonus στους εργαζομένους ή για άλλες επενδύσεις της εταιρείας. Όμως εκτός από την εξοικονόμηση χρημάτων η Διαμεσολάβηση εξοικονομεί και χρόνο για τη διοίκηση μιας επιχείρησης αφού σύμφωνα με την Ομοσπονδία Βρετανικών Βιομηχανιών οι συγκρούσεις αναλώνουν το 20% του χρόνου της διοίκησης μιας επιχείρησης.

Οι διαφορές στο χώρο εργασίας μοιάζουν με τη σπίθα που γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί σε φωτιά που θα καταστρέψει τα πάντα γύρω της μόλις εξαπλωθεί. Έτσι και η μη έγκαιρη επίλυση των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας μπορεί να οδηγήσει στην εξάπλωση των συγκρούσεων σε ολόκληρη την εταιρεία. Αλλά τι μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένα η Διαμεσολάβηση σε αυτό το είδος των διαφορών; Η Διαμεσολάβηση στις διαφορές στο χώρο εργασίας, ως διαδικασία απόρρητη και εμπιστευτική, με την αποφυγή της δημοσιότητας δρα πρωτίστως προστατευτικά τόσο για τη φήμη της επιχείρησης όσο και για την υπόληψη του εργαζομένου.

Με τη Διαμεσολάβηση, η οποία μπορεί να λειτουργήσει άμεσα και να επιλύσει τη διαφορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αποφεύγεται η κλιμάκωση και η εξάπλωση των συγκρούσεων στο εσωτερικό της επιχείρησης. Έχει πλέον παρατηρηθεί ότι οι παρατεταμένες διαμάχες και συγκρούσεις έχουν αρνητική επίδραση στην αποδοτικότητα των εργαζομένων καθώς μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την υγεία τους, να διαταράξουν την οικογενειακή τους ζωή, να επηρεάσουν δυσμενώς την εργασιακή τους εξέλιξη ακόμη και να τους οδηγήσουν στη χρήση ουσιών, αλκοόλ κλπ. Αντίθετα η Διαμεσολάβηση βελτιώνει την ποιότητα ζωής τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων.

Η πρόβλεψη εντός μιας επιχείρησης ενός συστήματος επίλυσης των συγκρούσεων δρα προληπτικά και στέλνει ένα θετικό μήνυμα ότι η εταιρεία δεν εγκαταλείπει τους εργαζόμενους στην τύχη τους, ότι η επιχείρηση τους νοιάζεται, ότι καταλαβαίνει τις δυσκολίες τους με την παροχή αυτής της υπηρεσίας επίλυσης διαφορών και εξασφαλίζει τη βελτίωση των σχέσεων στον εργασιακό χώρο μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων καθώς και των εργαζομένων και της εργοδοσίας.

Η Διαμεσολάβηση εκτός από την εξασφάλιση μιας συμφωνίας βελτιώνει συνολικά την επικοινωνία εντός της επιχείρησης, δημιουργώντας μια κουλτούρα και μια πολιτική επίλυσης των εργασιακών διαφορών που καλλιεργεί ένα αίσθημα ασφάλειας εντός της επιχείρησης. Οι συνέπειες της πρόβλεψης διαδικασίας επίλυσης των διαφορών εντός της επιχείρησης με τον εναλλακτικό τρόπο της Διαμεσολάβησης βελτιώνει την  απόδοση των εργαζομένων και αυξάνει την  παραγωγικότητας της εταιρείας εξασφαλίζοντας και διατηρώντας ένα θετικό κλίμα κοινωνικής ειρήνης.

Παναγιώτα Λουκάκου
Δικηγόρος –Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών