Διαφορές μεταξύ δύο προσώπων (φυσικών ή νομικών) υπήρξαν ανέκαθεν και υπάρχουν και τώρα. Ο μόνος τρόπος που γνωρίζαμε στη χώρα μας για την επίλυσή τους, ήταν η δικαστική διαδικασία. Τώρα, προστέθηκε και ο νέος θεσμός, η Διαμεσολάβηση.

Είναι, όμως και οι δύο τρόποι κατάλληλοι για όλες τις περιπτώσεις; Και πάντως, αν μπορώ να διαλέξω, με ποια κριτήρια θα κάνω την επιλογή; Με μια σειρά πολύ μικρών άρθρων, θα προσπαθήσουμε να δούμε μερικές ερωτοαπαντήσεις που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε. Ας ξεκινήσουμε με μία βασική ερώτηση:

Έχει σημασία για σας το σε πόσο χρόνο θα επιλυθεί η διαφορά σας; Θέλετε τα θέματα να ρυθμιστούν γρήγορα, ή ίσως το αντίθετο, θέλετε να κρατήσει μεγάλο διάστημα η διένεξη;

Μια επιχείρηση που έχει διαφορά με μιαν άλλη για την ποιότητα των προϊόντων που τής παραδόθηκαν ή για τον τρόπο ή χρόνο ολοκλήρωσης μιας κατασκευής, συνήθως επιθυμεί την γρήγορη διευθέτηση της διαφοράς. Είναι μικρότερο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να «έχουν δίκαιο», από το να επιλυθεί η διαφορά και να προχωρήσει η κάθε επιχείρηση τις εργασίες της. Είναι προφανές ότι σε μια τέτοια περίπτωση, η προτιμότερη λύση είναι η Διαμεσολάβηση.

Ανάλογες προσδοκίες υπάρχουν και στον τομέα των οικογενειακών υποθέσεων. Ένα ζευγάρι που χωρίζει, θέλει να ρυθμίσει τα σχετικά θέματα όσο γίνεται γρηγορότερα: ποιός θα μείνει στο σπίτι, ποιά πράγματα θα πάρει ο ένας ή ο άλλος, τί θα γίνει με τα παιδιά, με ποιόν από τους γονείς θα μένουν, πότε θα τα βλέπει ο άλλος γονιός, πότε θα τα βλέπουν οι συγγενείς του άλλου γονιού, ποιός θα δίνει χρήματα και πόσα κ.ο.κ. Και στα δύο αυτά παραδείγματα (όπως και σε πολλά άλλα), η ζυγαριά κλίνει προς τη Διαμεσολάβηση.

Αν, από την άλλη, πιστεύετε ότι ο χρόνος θα κυλήσει προς όφελός σας, διότι στο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει με τη δικαστική αντιδικία θα καταφέρετε π.χ. να συγκεντρώσετε κάποια χρήματα, που δεν τα έχετε τώρα, για να εξοφλήσετε την όποια υποχρέωσή σας, ή να ρευστοποιήσετε κάποιο μέρος της περιουσίας σας κ.ο.κ., τότε θα προτιμήσετε τη δικαστική διαδικασία.

Ευγνωσία Ραφτοπούλου-Χατζηπρίμου
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω ΔΣΘ
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Συντονίστρια Πύλης Διαμεσολάβησης Ωραιοκάστρου