Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα «Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών: Η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου και η εφαρμογή του για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες του τεχνικού κόσμου», που διοργάνωσε το Τ.Ε.Ε., σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.), την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του T.E.E., Γιώργος Στασινός, ο οποίος ζήτησε να μπορούν να ενταχθούν στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών όλοι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρήσεις το επιθυμούν.

«Ως Τ.Ε.Ε. ενισχύουμε και διευρύνουμε όλες τις δυνατότητες του θεσμού της διαμεσολάβησης, στον οποίο εντάσσεται η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών» σημείωσε ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Γιώργος Στασινός, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της συμμετοχής του Τ.Ε.Ε. μαζί με τους είκοσι μεγαλύτερους και σημαντικότερους επιστημονικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας, για πρώτη φορά όλοι μαζί, στον δυναμικά αναπτυσσόμενο Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.).

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας επισήμανε:  «Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε όσο περισσότερα εμπόδια μπορούμε, πιέζουμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, ώστε να διασφαλίσουμε την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών».

Ο κ. Κόλλιας, μίλησε επίσης για τη σταθερή συνεργασία που έχει αναπτυχτεί μεταξύ T.E.E. και Ο.Ο.Ε., προσθέτοντας ότι είναι σημαντική η συμβολή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κάνοντας λόγο για «τιτάνια προσπάθεια» του κ Κουρμούση, που έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και να πετύχει ο θεσμός.  Η Εσπερίδα του T.E.E. πήρε το χαρακτήρα ανοιχτής διαλογικής συζήτησης, με τη συμμετοχή των ομιλητών και πολλών μηχανικών, δικηγόρων και οικονομολόγων, οι οποίοι έθεσαν πλήθος ερωτημάτων και έλαβαν υπεύθυνες απαντήσεις.

Ο Ειδικός Γραμματέας για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους  (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), Φώτης Κουρμούσης ανέφερε ότι: «και οι μηχανικοί θα μπορούν το αμέσως προσεχές διάστημα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία και στη συνέχεια προς τις τράπεζες».

Στη συνέχεια, ο κ. Κουρμούσης απάντησε σε απορίες των μηχανικών με βάση την απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία αναφέρει ότι οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί) που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού (σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης με αριθμό οικ. 62134/4100/2017 – ΦΕΚ Β΄4640/29-12-2017) για την ορθή απεικόνιση των τελικών οφειλών τους θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link/), μετά τις 16 Απριλίου 2018 λόγω της παράτασης που έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρμούση  με τα μέχρι τώρα ισχύοντα  οι προϋποθέσεις ένταξης ελευθέρων επαγγελματιών στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών αφορούν και καλύπτουν:

– Φυσικά Πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα με συνολικές οφειλές προς ρύθμιση ανά πιστωτή (Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) έως 50.000€

– Πρέπει να πληρούν αθροιστικά 4 προϋποθέσεις οι οποίες είναι:

  1. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών.
  2. Έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
  3. Διαθέτουν σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης (δηλ. 2016 ή 2015 ή 2014):  α) θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή  β) θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Και
  4. Έχουν κατά την 31/12/2016 ένα από τα ακόλουθα: ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΑΔΕ ή ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.) Νικόλας Κανελλόπουλος,  σημείωσε ότι παρά τα γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια, τα πρώτα αποτελέσματα για την πορεία του θεσμού είναι απολύτως θετικά και ενθαρρυντικά. Έχουν υποβληθεί 27.000 αιτήσεις και για πρώτη φορά υπάρχουν 2000 διαμεσολαβητές που λειτουργούν στο πλαίσιο του νέου θεσμού. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα πολύ σύντομα να γίνουν οι αναγκαίες θεσμικές συμπληρώσεις και διορθώσεις. Παράλληλα ο κ. Κανελλόπουλος μίλησε για την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, λέγοντας ότι ο κ. Κουρμούσης κάνει άοκνες προσπάθειες και αποδίδει σημαντικό έργο σε συνεργασία με τους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους.   Ο γενικός γραμματέας της Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. αναφέρθηκε ειδικότερα στην συμμετοχή του T.E.E. και  του Προέδρου T.E.E. Γιώργου Στασινού στη Διοίκηση του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., σημειώνοντας ότι το «κοσμεί με την παρουσία του τον Οργανισμό» καθώς επίσης ότι το T.E.E. έχει αναπτύξει «πρωταγωνιστικό ρόλο» στην συλλογική πρωτοβουλία να αναπτυχθούν στη χώρα μας οι διεθνώς δοκιμασμένοι θεσμοί διαμεσολάβησης,  που οδηγούν σε επίλυση των διαφορών μακριά και έξω από τις δικαστικές αίθουσες, με διάλογο και συμμετοχή των ίδιων των μερών, προς όφελος της ιδιωτικής οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, η Διαμεσολαβήτρια, Χρίστινα Χαλανούλη, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι: «Σήμερα με το Ν. 4469/2017 εισήχθη ένα κανονιστικό κείμενο που συνδέει άμεσα τα επιχειρηματικά δάνεια με τη διαμεσολάβηση. Ωστόσο και ο νόμος αυτός έχει ασυνέχειες, οι οποίες πρέπει να καμφθούν προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση του φαινομένου των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών δανείων».

Πηγή: Δελτίο Τύπου ΤΕΕ