Μετά το κριτήριο «χρόνος», ένα άλλο σημαντικό κριτήριο που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε δικαστήρια ή Διαμεσολάβηση για την επίλυση των διαφορών σας, είναι ο οικονομικός παράγων. Πόσο θα σας κοστίσει η μία διαδικασία και πόσο η άλλη;

Τι σας συμφέρει να επιλέξετε κρίνοντας με βάση το κριτήριο «ΚΟΣΤΟΣ»;

Για να λύσετε τις διαφορές σας με τον άλλο, προσπαθήσατε να το κάνετε καταρχήν μόνοι, αλλά λύση δεν βρέθηκε.  Οπότε αποφασίσατε ότι πρέπει να ζητήσετε την παρέμβαση κάποιου «τρίτου» προσώπου, βέβαια με διαδικασία που να επιφέρει νομικά ισχυρά αποτελέσματα .

Στη δικαστική διαδικασία προσφεύγετε για επίλυση της διαφοράς σας σε ένα τρίτο πρόσωπο που είναι ο δικαστής. Στη Διαμεσολάβηση το τρίτο πρόσωπο είναι ο Διαμεσολαβητής. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεστε τον δικηγόρο σας. Τόσο η δικαστική διαδικασία όσο και η Διαμεσολάβηση έχουν κάποιο οικονομικό κόστος.

Στη Διαμεσολάβηση ασφαλώς θα καταβάλετε την αμοιβή του δικηγόρου σας. Ο Δικηγόρος σας θα εργασθεί σοβαρά, εντατικά και επίμονα (για την ουσία της υπόθεσής σας, στην κατεύθυνση της επίλυσης της διαφοράς σας) τόσο την ημέρα της Διαμεσολάβησης όσο και τις προηγούμενες μέρες για την προετοιμασία τη δική του και τη δική σας γι’ αυτή την ημέρα,. Ο Δικηγόρος σας θα σας βοηθήσει να διεκδικήσετε και να διαπραγματευθείτε, να λύσετε το πρόβλημά σας σήμερα, με πολύ λιγότερο άγχος, πολύ λιγότερη ταλαιπωρία, χωρίς μάρτυρες και έχοντας εσείς, τα μέρη τον έλεγχο του αποτελέσματος. Όλα αυτά για σας θα είχαν συνέπειες οικονομικές και άλλες, οπότε αυτό θα πρέπει να το λάβετε υπόψη όταν σας προτείνει επίλυση ισχυρή νομικά σήμερα. Και, ναι, στην δαπάνη σας θα προστεθεί η αμοιβή του Διαμεσολαβητή. Η επιβάρυνσή σας για την (μικτή) αμοιβή του Διαμεσολαβητή συνήθως ανέρχεται σε 50€ την ώρα. Δηλαδή αν για τη λύση της υπόθεσής σας χρειαστούν 5 ώρες, θα καταβάλετε για την μικτή αμοιβή του Διαμεσολαβητή 250 €.

Στη δικαστική διαδικασία έχετε και πάλι την αμοιβή του δικηγόρου σας αλλά δεν έχετε αμοιβή του τρίτου προσώπου, (αφού οι αμοιβές των δικαστών δεν καταβάλλονται άμεσα από αυτόν που προσφεύγει στη δικαιοσύνη, αλλά καταβάλλονται από τους φορολογούμενους γενικώς). Έχετε όμως επιπλέον κάποιες άλλες σοβαρές δαπάνες όπως: το δικαστικό ένσημο, τα έξοδα επιδόσεων, τα διάφορα παράβολα κ.λπ. που καταβάλλονται ανεξαρτήτως του αν κερδίσετε ή χάσετε ην υπόθεση.

Στη Διαμεσολάβηση έχετε τη δυνατότητα να λύσετε τη διαφορά μεμιάς. Στη δικαστική διαδικασία υπάρχουν αναβολές, ενίοτε παραπομπές από ένα δικαστήριο σε άλλο, αοριστίες σε δικόγραφα ή άλλα δικονομικά προβλήματα που απαιτούν επανάληψη των εξόδων. Επίσης υπάρχουν ένδικα μέσα, εφέσεις κ.ο.κ. Στη Διαμεσολάβηση πληρώνετε μία φορά. Στη δικαστική διαδικασία τα έξοδα έρχονται κάθε τόσο…

Κατά συνέπεια, η Διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία, με την οποία έχετε την δυνατότητα να επιλύσετε τις διαφορές σας πολύ οικονομικότερα. Αν, επομένως, ο παράγων «κόστος» παίζει ρόλο στην απόφασή σας, η ζυγαριά γέρνει με σαφήνεια στην πλευρά της Διαμεσολάβησης.

Ευγνωσία Ραφτοπούλου – Χατζηπρίμου
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω ΔΣΘ
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Συντονίστρια πύλης Διαμεσολάβησης Ωραιοκάστρου