Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ στελεχών της δικηγορικής εταιρείας Καρυτινός & Συνεργάτες και εκπροσώπων του ΟΠΕΜΕΔ.

Η Γενική Διευθύντρια του ΟΠΕΜΕΔ κα Λ. Βόγλη και η Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια κα Ε. Πλέσσα ενημέρωσαν την εταιρεία για την Διαμεσολάβηση, τον τρόπο διεξαγωγής της και τα ευρύτερα οφέλη της για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Tα στελέχη της εταιρείας ενημερώθηκαν για τον ρόλο του Δικηγόρου κατά τη διάρκεια της Διαμεσολάβησης.

Παρόντες από την δικηγορική εταιρεία Καρυτινός & Συνεργάτες ήταν οι δικηγόροι κα Κατερίνα Βιτσικουνάκη και κ. Kωνσταντίνος Γεωργούσης.