Μεγάλη δημοσιότητα έλαβε το Δελτίο Τύπου και οι θέσεις του ΟΠΕΜΕΔ, που εξέδωσε ο Οργανισμός, αναφορικά με το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Παρακάτω αρχείο pdf με τη λίστα των μέσων στα οποία δημοσιεύθηκε.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Δ.Τ ΟΠΕΜΕΔ