Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή” η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργανώθηκε από τον “Συνήγορο του Καταναλωτή” και τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), με θέμα ”Η διαμεσολάβηση στην υπηρεσία του πολίτη-καταναλωτή: Οι διαφορετικές πτυχές της, η εμπειρία, οι τεχνικές και οι λύσεις”.

Την έναρξη έκανε ο κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος εξήρε τον θεσμό της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και αναφέρθηκε στην υπέρ- δεκαετή εμπειρία της Ανεξάρτητης Αρχής τονίζοντας: «Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει διαμεσολαβήσει σε δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις καταναλωτικών διαφορών οι οποίες στη συντριπτική πλειοψηφία τους έχουν επιλυθεί. Για την Αρχή κάθε υπόθεση είναι σημαντική και ο χειρισμός της εξατομικευμένος. Την περίοδο αυτή ιδιαίτερη έξαρση παρουσιάζουν τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια». Η εμπειρία, μας έδειξε ότι προκειμένου να επιλύονται οι υποθέσεις που αφορούν τα δάνεια πρέπει οι προτάσεις που γίνονται ιδίως εκ μέρους των τραπεζών να είναι ρεαλιστικές και βιώσιμες, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες των δανειοληπτών-καταναλωτών. Άλλως δεν θα υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα σε αυτή την κρίσιμη και για τους πολίτες και για τις τράπεζες διαδικασία».

Στο χαιρετισμό του, ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ, αναφέρθηκε στη σημασία της διαμεσολάβησης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η συνεργασία του Συνηγόρου του Καταναλωτή με τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) αποτελεί μια θεσμική σύμπραξη για την ενίσχυση και την προώθηση των εξωδικαστικών μορφών επίλυσης των διαφορών στην κοινωνία και τη διάχυση των θετικών συνεπειών και των βασικών αρχών του θεσμού της διαμεσολάβησης στον πολίτη. Το διεθνές κίνημα που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια για την προώθηση εναλλακτικών μεθόδων διευθέτησης των συγκρούσεων, συντείνει καθοριστικά, όχι μόνο στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, αλλά κυρίως στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης των πολιτών, με άξονα τη δημιουργική συνύπαρξη και την ‘’επόμενη μέρα’’».

Στη συνέχεια

● Στην πρώτη ενότητα της συζήτησης, μίλησαν η Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη,

Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή και Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτής Ελλάδας με θέμα «Η αναγκαιότητα, τα οφέλη και η εμπειρία της διαμεσολάβησης στις καταναλωτικές διαφορές: Ο θεσμός της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» και η Δρ. Έλενα Κολτσάκη, Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια (UK) και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών ΥΔΔΑΔ με θέμα «Η αποτίμηση της εφαρμογής της Οδηγίας 52/2008 οκτώ έτη μετά τη θέσπιση της στην ελληνική έννομη τάξη – συγκριτικά στοιχεία και καλές πρακτικές».

● Στη δεύτερη ενότητα της συζήτησης, μίλησαν η Δρ. Βασιλική Μπώλου, Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή με θέμα «Η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών» και η κ. Νανά Παπαδογεωργάκη, Δικηγόρος LLM, Διαμεσολαβήτρια (UK) και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών με θέμα «Διαμεσολάβηση και Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων – νέες προκλήσεις για την ελληνική πραγματικότητα και προβληματισμοί».

Ακολούθησε συζήτηση, η οποία επικεντρώθηκε στο θέμα της διαμεσολάβησης σχετικά με τα «κόκκινα δάνεια» ιδιωτών και επιχειρήσεων.