Συνάντηση Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας με τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) – Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα: «H διαμεσολάβηση στην υπηρεσία του πολίτη-καταναλωτή: Οι διαφορετικές πτυχές της, η εμπειρία, οι τεχνικές και οι λύσεις»

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι κατά νόμο (ν. 3297/2004) αρμόδιος για την εναλλακτική (εξωδικαστική) επίλυση των καταναλωτικών διαφορών και αποτελεί αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο φορέα κατά την έννοια της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ.

Στις βασικές αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Καταναλωτή συγκαταλέγονται επίσης:

 1. Η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, μέλους του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εξωδικαστική επίλυση των διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών.
 2. Η διαμεσολάβηση για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (ν. 4224/2013).
 3. Η λειτουργία σημείου επαφής για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013.

Ο ΟΠΕΜΕΔ δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας στην ευρύτερη δυνατή διάχυση των μηνυμάτων και πληροφοριών για τη φύση και το περιεχόμενο της διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μηχανισμών διευθέτησης των συγκρούσεων, καθώς και για τα οφέλη που αυτοί παρουσιάζουν για κάθε πολίτη και επιχείρηση της χώρας.

Το έργο του ΟΠΕΜΕΔ αναπτύσσεται πάνω σε τέσσερις βασικούς άξονες:

 1. Επικοινωνιακή προβολή.
 2. Συμμαχίες και συνέργειες.
 3. Επιστημονικό έργο.
 4. Νομοπαρασκευαστική συμβολή.

 

Ατζέντα συνάντησης

Α. Προσέλευση και χαιρετισμοί (10:00 – 10:30)

 

 • Χαιρετισμός Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λ. Ζαγορίτη.
 • Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα ΟΠΕΜΕΔ, κ. Ν. Κανελλόπουλου.

Β. Ομιλίες – Α΄ μέρος (10:30 – 11:10)

 

 • Η αναγκαιότητα, τα Oφέλη και οι τεχνικές διαμεσολάβησης: Οι διαφορετικές εμπειρίες της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» και του ΟΠΕΜΕΔ.

Ομιλητές:

 • Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη. Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή, Διευθύντρια Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας

«Η αναγκαιότητα, τα οφέλη και η εμπειρία της διαμεσολάβησης στις καταναλωτικές διαφορές: Ο θεσμός της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή»

 • Δρ. Έλενα Κολτσάκη, Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια (UK) και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ & ADR Center (Italy), Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών ΥΔΔΑΔ

«Η αποτίμηση της εφαρμογής της Οδηγίας 52/2008 οκτώ έτη μετά τη θέσπιση της στην ελληνική έννομη τάξη – συγκριτικά στοιχεία και καλές πρακτικές»

 • Συζήτηση (11:10 – 11:30)

Γ. Διάλειμμα και καφές (11:30 – 11:50)

Δ. Ομιλίες – Β’ μέρος (11:50 – 12:30)

 • Η διαμεσολάβηση στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

 Ομιλητές:

 • Δρ. Βασιλική Μπώλου, Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

«Η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών»

 • Νανά Παπαδογεωργάκη, Δικηγόρος LLM, Διαμεσολαβήτρια (UK) και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ & ADR Center (Italy).

«Διαμεσολάβηση και Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων – νέες προκλήσεις για την ελληνική πραγματικότητα και προβληματισμοί»

 • Συζήτηση (12:30 – 13:00)