Η εξωδικαστική ρύθμιση ιδιωτικών οφειλών αυτοαπασχολούμενων και επιχειρήσεων – Τρόποι, αποτελέσματα και προοπτικές

Στόχος της εκδήλωσης είναι η αποτίμηση των οφελών των βασικών διαδικασιών ρύθμισης ιδιωτικού χρέους μέχρι σήμερα και ο κοινός προβληματισμός για την εκάστοτε αποτελεσματικότητά τους.

Συζήτηση με τους:

  • Καθ. κα. Χ. Απαλαγάκη Γενική Γραμματέα Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
  • κ. Φ. Κουρμούση Ειδικό Γραμματέα Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
  • κ. Ν. Κανελλόπουλο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.)

Συντονισμός:  κα. Μπ. Παπαβασιλείου-Σρέκενμπεργκ
Συντονίστρια Διαμεσολάβησης του Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ)

Επικοινωνία:

Χριστίνα Ηλιάδου, Δικηγόρος
Τηλ. 210 6419034, recht1(at)ahk.com.gr

Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής έως τις 30.03.2018.

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.

* Η πρόσκληση είναι ατομική

Δείτε εδώ την ανακοίνωση