Σεμινάριο διοργάνωσε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ), με θέμα «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών των επιχειρήσεων», στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), την Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2017.

Βασικό αντικείμενο του σεμιναρίου, που διοργάνωσε η Ειδική Γραμματεία για τους Συντονιστές του Μητρώου της αποτέλεσε η  παρουσίαση των βασικών σημείων του νόμου 4469/2017 καθώς και η αποτίμηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και της Ρύθμισης Οφειλών των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Φ. Κουρμούσης,  Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ) μαζί με στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ενημέρωσαν τους συντονιστές για την πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση υποθέσεων από εκπροσώπους την Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Στο σεμινάριο, ο ΟΠΕΜΕΔ εκπροσωπήθηκε από τον  Γενικό του Γραμματέα, κ. Ν. Κανελλόπουλο.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση