ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023, αντιπροσωπεία του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) αποτελούμενη από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο Πρόεδρο, Νικόλα Κανελλόπουλο, Γενικό Γραμματέα και Δέσποινα Λασκαρίδου, Εκτελεστική Γραμματέα, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον υπηρεσιακό Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φίλιππο Σπυρόπουλο.

Κατά τη συνάντηση, παρουσιάστηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης το έργο, οι δράσεις και οι σκοποί του ΟΠΕΜΕΔ που δημιουργήθηκε στα τέλη του έτους 2015 και αποτελεί το προϊόν της σύνθεσης των δυνάμεων είκοσι σημαντικών Κοινωνικών Εταίρων και Θεσμικών Εκπροσώπων της οικονομικής ζωής και της Επιστημονικής Κοινότητας με στόχο την οργανωμένη προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης και των υπόλοιπων εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών (ADR), μέσα από επικοινωνιακή προβολή, δράσεις, επιστημονικές εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια αλλά και συνέργειες με ιδιωτικούς και δημόσιους Φορείς, Αρχές, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στη μελέτη και διαμόρφωση του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου και της στέρεης βάσης για την εμπέδωση της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αφού πληροφορήθηκε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση το έργο του ΟΠΕΜΕΔ, δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών και ιδιαίτερα της διαμεσολάβησης.