Εντατικό σεμινάριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Εκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου – Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

40 ώρες Εντατικής Εκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση – εγκεκριμένο πρόγραμμα από το ΙΜΙ ( InternationalMediationInstitute).

Γλώσσα σεμιναρίου : Αγγλικά – Θα υπάρχει μετάφραση στα Ελληνικά

 

Εκπαιδεύτρια:

Μαρία Δαμιανάκη (Mary Damianakis) (http://www.imimediation.org/mary-damianakis), Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια IMI, FMC (Family Mediation Canada) και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών.

 

Ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 5 ημερών για την οικογενειακή διαμεσολάβηση. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει επαγγελματίες σχετικών κλάδων στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εκπαιδευθούν και να εργαστούν ως οικογενειακοί διαμεσολαβητές ή να χρησιμοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο επάγγελμα τους σχετικά με την οικογενειακή διαμεσολάβηση.

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι ένα διεπιστημονικό επάγγελμα και το πρόγραμμα πληροί τα πρότυπα της πρακτικής εφαρμογής, βέλτιστων πρακτικών και δεοντολογίας και έχει εγκριθεί από το ΙΜΙ. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τις οικογένειες και τα παιδιά που υποβάλλονται σε αλλαγές, εξαιτίας της διάστασης ή/και του διαζυγίου των γονέων και πως εφαρμόζεται η διαμεσολάβηση.

Το πρόγραμμα θα παρέχει υποδείγματα εγγράφων που απαιτούνται για να ξεκινήσει η οικογενειακή διαμεσολάβηση, όπως, η Εισαγωγή (intake) και ο Τερματισμός, ο έλεγχος της ενδοοικογενειακής βίας, η περίληψη των συνεδριών, ενδιάμεσες συμφωνίες και ο οικογενειακός προϋπολογισμός, και το Πρακτικό Διαμεσολάβησης (περίληψη των συμφωνιών στη διαμεσολάβηση).

Το πρόγραμμα θα παρέχει μια σύντομη εισαγωγή στις θεωρίες των συγκρούσεων και την εφαρμογή τους στην οικογενειακή διαμεσολάβηση. Θα υπάρξει μια σύντομη επισκόπηση των μορφών διαμεσολάβησης, καθώς και σύντομη συζήτηση σχετικά με το τι χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στην οικογενειακή διαμεσολάβηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Τα στάδια της οικογενειακής διαμεσολάβησης θα διερευνηθούν περαιτέρω, και η διερεύνηση αυτή θα συνοδεύεται από παιχνίδια ρόλων.

 

Το πρόγραμμα θα διερευνήσει, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο τα μέρη μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα, με σεβασμό και με εποικοδομητικό τρόπο, τον εντοπισμό και τη διαχείριση της μεταξύ τους δυναμικής, καθώς και την κατανόηση των συνεπειών της

μεταξύ τους διαμάχης. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς θα βοηθήσουν τους γονείς να προχωρήσουν παρακάτω, να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τη μεταξύ τους κατανόηση. Ο οικογενειακός διαμεσολαβητής είναι ένα ουδέτερο τρίτο πρόσωπο και το πρόγραμμα θα διερευνήσει, την ουδετερότητα, την αμεροληψία, τις προκαταλήψεις, τη δεοντολογία και τις βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, θα διερευνηθούν ο έλεγχος της ενδοοικογενειακής βίας και οι συνέπειες της βίας και της δυναμικής της.

 

Επιπρόσθετα θέματα που θα εξετασθούν είναι: τα οικονομικά της οικογένειας, η ποικιλομορφία των οικογενειών, η επικοινωνία, και η επικεντρωμένη στα θέματα των παιδιών διαμεσολάβηση. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα διερευνήσει την εμπειρία των τελευταίων τριάντα ετών στο πεδίο της οικογενειακής διαμεσολάβησης και πώς αυτή σχετίζεται με τη σημερινή εποχή. Οι συμμετέχοντες θα κάνουν μια πρώτη γνωριμία με τη «φωνή του παιδιού» στη διαμεσολάβηση και τις βέλτιστες πρακτικές.

 

Στο πρόγραμμα θα συζητηθούν, επίσης, σχέδια γονικής ανατροφής και το Πρακτικό Διαμεσολάβησης (περίληψη των συμφωνιών στη διαμεσολάβηση – ενδιάμεσες συμφωνίες).

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η οικογενειακή διαμεσολάβηση, συμπεριλαμβανομένων, των βέλτιστων πρακτικών, της εμπιστευτικότητας, της πρακτικής εμπειρίας και της εποπτείας των συμφωνιών από τον διαμεσολαβητή.

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από το ΙΜΙ.

 

Η Μαρία Δαμιανάκη κατάγεται από την Κρήτη αλλά ζει και εργάζεται στον Καναδά όπου έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην οικογενειακή, επιχειρηματική (διαφορές στο χώρο εργασίας) και κοινωνική διαμεσολάβηση. Είναι μέλος επί σειρά ετών της επιστημονικής επιτροπής για την πιστοποίηση διαμεσολαβητών στον Καναδά με έμφαση στα διεθνή προγράμματα πιστοποίησης. Το 2007 ανέπτυξε τα κριτήρια πιστοποίησης για τους διαμεσολαβητές οικογενειακών διαφορών στον διεθνή οργανισμό I.M.I. (International Mediation Institute). Έχει εκπαιδεύσει Δικαστές Ανωτάτων Δικαστηρίων, δικηγόρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και συμβολαιογράφους στη διαμεσολάβηση σε διάφορες χώρες στην Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική. Είναι σύμβουλος Κυβερνήσεων διαφόρων Κρατών σε θέματα ανάπτυξης πολιτικών σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Έχει στο ενεργητικό της πάνω από 2500 διαμεσολαβήσεις σε οικογενειακές διαφορές. Υπήρξε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του FMC και κατά τη διάρκεια της θητείας της καθιερώθηκε το πρόγραμμα πιστοποίησης για τη διαμεσολάβηση σε θέματα που αφορούν ηλικιωμένους γονείς (elder mediation). Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος των MediatorsBeyondBorders και μέλος του Δ.Σ. του ACR (AssociationforConflictResolution).

 

Σε ποιους απευθύνεται: Το εντατικό σεμινάριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης απευθύνεται σε διαπιστευμένους/ πιστοποιημένους διαμεσολαβητές, οι οποίοι δεν έχουν μέχρι σήμερα εκπαιδευθεί στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, καθώς

και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους – κοινωνικούς λειτουργούς) οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν και να εκπαιδευτούν στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

To ως άνω σεμινάριο δεν απευθύνεται στους διαμεσολαβητές που έχουν ήδη παρακολουθήσει τα σεμινάρια Οικογενειακής Διαμεσολάβησης τους ΚΕΔΙΠ (1ο ή/και 2ο επίπεδο).

Σημ: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 20 (είκοσι) άτομα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή ( μόνο για τους διαμεσολαβητές)
  3. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων 800,00 ευρώ καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANKERGASIASA.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του livepay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων.

AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561

IBAN: GR7002600500000380200751561

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr