2011: Οι συλλογικές αγωγές ενώσεων καταναλωτών κατά εταιριών που παράγουν προϊόντα, λόγω του τρόπου προβολής και περιγραφής αυτών στις συσκευασίες τους είναι συνήθεις στις Η.Π.Α..

Σε βάρος της εταιρίας παραγωγού αναψυκτικών «Coca-Cola» και της συνεργαζόμενης με αυτή εταιρίας, της «Energy Brand», στις Η.Π.Α., ασκήθηκε συλλογική αγωγή για παραπλάνηση των καταναλωτών ενώπιον των δικαστηρίων του New Jersey, της California και της Νέας Υόρκης το 2009 από διάφορους καταναλωτές καθώς και από τον αμερικανικό οργανισμό προώθησης της υγιεινής διατροφής με την επωνυμία «The Center for Science in the Public Interest (CSPI)». Αυτή, σύμφωνα με την αγωγή, αφορούσε το προϊόν «VitaminWater» και έγκειτο στο γεγονός ότι το όνομα αυτού παρέπεμπε στην εσφαλμένη εντύπωση ότι περιείχε μόνο νερό και βιταμίνες, ενώ περιείχε και σημαντική ποσότητα ζάχαρης (25% της ενδεδειγμένης ημερήσιας πρόσληψης ενήλικα με διατροφικές ανάγκες 2.000 θερμίδων).

Οι εταιρίες υποστήριζαν ότι δεν υπήρξε παραπλάνηση των καταναλωτών, διότι στη συσκευασία του προϊόντος αναγράφονταν όλα τα συστατικά του, περιλαμβανομένης της ζάχαρης.

Το 2011, η διαφορά υπήχθη σε Διαμεσολάβηση. Η κοινά αποδεκτή λύση στην οποία κατέληξαν τα μέρη ήταν να τροποποιήσουν οι εταιρίες τις πληροφορίες που αναγράφονταν στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας του προϊόντος και να προσθέσουν σε αυτές τις θερμίδες του. Επίσης, προστέθηκε με τονισμένη (bold) μαύρη ένδειξη η φράση «Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τη διατροφική αξία του παρόντος». Ο αρμόδιος Δικαστής της Πολιτείας του Ohio επικύρωσε, κατά το τυπικό δίκαιο, τη συμφωνία επίλυσης της διαφοράς των μερών και η αγωγή δεν εκδικάστηκε.

Μέσω της Διαμεσολάβησης οι ενώσεις καταναλωτών μπορούν και στην Ελλάδα να προστατεύσουν σύντομα, άμεσα και αποτελεσματικά τα συμφέροντα των καταναλωτών και την υγεία τους, συμβάλλοντας ριζικά στη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών και νομικά δεσμευτικών λύσεων, οι οποίες θα αποτυπώνονται στις συμφωνίες επίλυσης με τις παραγωγούς εταιρίες, οι οποίες θα προκύπτουν από την εν λόγω διαδικασία. Όπως και στο εξωτερικό, κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη στελέχωση των ενώσεων με Δικηγόρους εκπαιδευμένους στο ρόλο του Νομικού Παραστάτη στη Διαμεσολάβηση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.foodnavigator-usa.com/Regulation/Coca-Cola-VitaminWater-class-action-to-go-to-mediation

Σπύρος Αντωνέλος
Δικηγόρος – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής –
Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων στη Διαμεσολάβηση – Συγγραφέας