Μια νέα μελέτη ερευνητών του Singapore Management University (SMU) εντοπίζει τρεις κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα επίλυσης μιας υπόθεσης μέσω της Διαμεσολάβησης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, όταν το δικαστήριο αποφασίζει αν θα παραπέμψει μια υπόθεση στη Διαμεσολάβηση, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το συγκεκριμένο χρόνο της παραπομπής, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η δίκη και το επίπεδο της αντιδικίας μεταξύ των διαδίκων

Η μελέτη με τίτλο «How Should the Courts Know Whether a Dispute is Ready and Suitable for Mediation? An Empirical Analysis of the Singapore Courts’ Referral of Civil Disputes to Mediation» εκπονήθηκε από τους καθηγητές Dorcas Quek Anderson και Eunice Chua της Νομικής Σχολής του SMU και χρηματοδοτήθηκε από το Singapore Judicial College. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχε επίσης η Ngo Tra My του National University of Singapore.

Συγκεκριμένα, με τη Διαμεσολάβηση να γίνεται όλο και πιο αποδεκτή και δημοφιλής εναλλακτική λύση στις δικαστικές διαδικασίες, οι δικαστές στη Σιγκαπούρη συχνά ελέγχουν την ετοιμότητα και την καταλληλότητα των διαφορών, προτού ενθαρρύνουν τους δικηγόρους και τους πελάτες τους να προσφύγουν στη Διαμεσολάβηση. Ωστόσο, οι απόψεις ποικίλουν σχετικά με το «σωστό» χρόνο ή το στάδιο στο οποίο μια διαφορά μπορεί να υπαχθεί στη Διαμεσολάβηση, καθώς και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση της Διαμεσολάβησης.

Για να απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά με εμπειρικό τρόπο, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια αυστηρή στατιστική ανάλυση των δεδομένων των ηλεκτρονικών αρχείων των αστικών υποθέσεων στη Σιγκαπούρη, καθώς και των στοιχείων που συνέλεξαν από το Κέντρο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος παραπομπής, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η δίκη και το επίπεδο της αντιδικίας μεταξύ των διαδίκων έχουν συλλογικό αντίκτυπο στην πιθανότητα επίλυσης της διαφοράς κατά τη Διαμεσολάβηση. Η καθυστέρηση του χρόνου παραπομπής μιας υπόθεσης σε Διαμεσολάβηση κατά ένα μήνα οδηγεί σε μείωση κατά 3% της πιθανότητας επίτευξης συμφωνίας. Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η δίκη έχει επίσης σημασία. Οι υποθέσεις που παραπέμπονται σε Διαμεσολάβηση σε αρχικό στάδιο είναι πιθανότερο να διευθετηθούν σε σχέση με τις υποθέσεις, η συζήτηση των οποίων έχει ήδη προχωρήσει. Τέλος, το υψηλό επίπεδο αντιδικίας μεταξύ των διαδίκων, όπως αποτιμάται από τον αριθμό των προβαλλόμενων αιτημάτων, επίσης συνδέεται με τη μείωση της πιθανότητας επίτευξης συμφωνίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της Διαμεσολάβησης είναι το χαμηλό ύψος του αντικειμένου της διαφοράς, καθώς και τα χαρακτηριστικά της ίδιας της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης, όπως ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση του Διαμεσολαβητή.

Πηγή: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180807144947.htm

Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια