Η Διαμεσολάβηση είναι ο εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών, ο οποίος λειτουργεί εδώ και δεκαετίες με επιτυχία στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην ταχεία επίλυση εξωδικαστικών διαφορών, αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Στην Ελλάδα η Διαμεσολάβηση υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 3898/2010 (Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές διαφορές). Σύμφωνα με τον ν.3898/2010, ως διαμεσολάβηση νοείται διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μίας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή, ενώ σύμφωνα με τον ορισμό, που έδωσε το 2003 ο Christopher Moore «Διαμεσολάβηση είναι η παρέμβαση ενός αποδεκτού αμερόληπτου τρίτου προσώπου, το οποίο έχει περιορισμένη ή καθόλου εξουσία στη λήψη αποφάσεων και ο οποίος βοηθά τα εμπλεκόμενα μέρη να καταλήξουν οικειοθελώς σε μια αμοιβαία αποδεκτή διευθέτηση των ζητημάτων που απορρέουν από τη σύγκρουσή τους.

Με ανακοίνωσή της, η Νομική σχολή του Δ.Π.Θ. ενημερώνει ότι κατά διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου θα διεξαχθούν τέσσερα σεμιναριακά μαθήματα Διαμεσολάβησης, μετά το πέρας των οποίων θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί στις 23/10/17 και ώρα 4 έως 7 μ.μ., στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Νομικής, από την κα. Ελένη Πλέσσα, η οποία είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβητής και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών καθώς και συνιδρυτής και εταίρος του «Resolve». Ο «Οργανισμός Προώθησης Εμαφαρμογών Διαμεσολάβησης και Εξωδικαστικής Επίλυσης» (Ο.Π.Ε.Δ.Ε.Ε.) με τον διακριτικό τίτλο «Resolve» ιδρύθηκε το 2014 από δικηγόρους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και εκπαιδευτές στην Διαμεσολάβηση και συγκεκριμένα από τον κ. Σπύρο Αντωνέλο, την κ. Ελένη Πλέσσα και την κ. Ειρήνη Ματσούκα.

Η Νομική του Δ.Π.Θ. είναι η πρώτη Νομική σχολή της χώρας που θα φιλοξενήσει τη διδασκαλία της Διαμεσολάβηση.

Δείτε την αρχική δημοσίευση εδώ