Εντείνονται οι προσπάθειες ένταξης στο θεσμό της διαμεσολάβησης των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και των ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσιτών, συμβούλων. Η προσχώρηση του ασφαλιστικού κλάδου στο θεσμό της διαμεσολάβησης θα είναι ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης του «ασφαλιστικού πολιτισμού», ανάλογου σχεδόν του «βήματος» που έγινε με την υιοθέτηση του «φιλικού διακανονισμού».

Το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΕΕ με επιστολή που υπογράφουν οι κ.κ. Δημήτρης Μαζαράκης και Χριστόφορος Σαρδελής και παρουσιάζει στη συνέχεια αποκλειστικά το nextdeal.gr, κάλεσε τις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη της να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εντάξουν στις συμβάσεις τους ρήτρα για προσφυγή στο θεσμό της διαμεσολάβησης για διαφορές που προκύπτουν από την ασφαλιστική σύμβαση μετά από κοινή συμφωνία των δύο εμπλεκομένων μερών.

Ως ιδρυτικός εταίρος του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), η ΕΑΕΕ θεωρεί ότι η διαμεσολάβηση βρίσκει εφαρμογή και στον ασφαλιστικό κλάδο.

Να σημειωθεί ότι ανάλογη προσπάθεια έχει ξεκινήσει και από τους διαμεσολαβούντες και τον πρόεδρο του ΕΕΑ κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Σε σχετική ανακοίνωση της η ΕΑΕΕ αναφέρει ακόμη ότι «Ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, που συμπληρώνει το παραδοσιακό σύστημα απονομής δικαιοσύνης και θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα το 2010.

Η ΕΑΕΕ έχει πραγματοποιήσει σειρά δράσεων με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των εταιριών μελών της για όλα τα συναφή με τη διαμεσολάβηση θέματα και για την εφαρμογή της στην επίλυση διαφορών που προκύπτουν στον ασφαλιστικό κλάδο.

Η σύσταση του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση της διαμεσολάβησης από την ασφαλιστική αγορά αναδεικνύει την ευαισθησία του κλάδου για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για τη διάδοση της κουλτούρας που προωθεί τη συναίνεση αντί για τη διαμάχη.

Είναι ευνόητο ότι κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με την πολιτική της θα εξειδικεύσει τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα αξιοποιήσει το θεσμό της διαμεσολάβησης».

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή της ΕΑΕΕ προς τις ασφαλιστικές εταιρίες – μέλη της αναφορικά με την ενσωμάτωση ρήτρας διαμεσολάβησης στα ασφαλιστήρια συμβόλαια:

epistoli-eaee-17-10-2017-1