Η συζήτηση για τα προσωπικά δεδομένα και τις νομοθετικές προβλέψεις για την προστασία αυτών, ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά το έτος 2018. Το εχέμυθο πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η Διαμεσολάβηση, παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο και η πλευρά που έχει παραβιάσει τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις αλλά και εκείνη που έχει υποστεί τη βλάβη από την παραβίαση αυτή, να μπορέσουν να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε επωφελείς λύσεις χωρίς να διακυβεύεται η περαιτέρω έκθεση (και βλάβη) για εκείνες.

Τον Ιανουάριο του 2018, ως αποτέλεσμα επιτυχούς Διαμεσολάβησης, η ασφαλιστική εταιρία Aetna συμφώνησε να καταβάλει το συνολικό ποσό των 17 εκατομμυρίων δολαρίων σε πάνω από 12.000 πελάτες της, των οποίων ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εξέθεσε άθελα της δημοσίως. Κατά της εταιρίας είχε ασκηθεί, πριν την υπαγωγή στη Διαμεσολάβηση συλλογική αγωγή.

Συγκεκριμένα, η παραβίαση από μέρους της εταιρίας έγκειται στο γεγονός ότι είχε αποστείλει ενημερωτική αποστολή σε πελάτες της πάσχοντες από AIDS/προσβληθέντες από HIV και σε πελάτες της που λάμβαναν προληπτική του ιού φαρμακευτική αγωγή. Ο φάκελος, ωστόσο, στον οποίο φυλαγόταν το ενημερωτικό έντυπο ήταν σε κάποια σημεία διαφανής, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται στον οποιοδήποτε τρίτο που περιερχόταν στα χέρια του ακόμα και αν δεν τον άνοιγε, η ένδειξη ”HIV”.

Το χρηματικό ποσό που συμφωνήθηκε να καταβληθεί κατανεμήθηκε ως εξής: 500 δολάρια θα δίνονταν σε πρόσωπο προς το οποίο απευθυνόταν η επιστολή, 75 δολάρια επιπλέον θα δίνονταν στην περίπτωση που έλαβαν γνώση της υπόθεσής τους οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρίας, ενώ με βάση τη συμφωνία προβλεπόταν περιθώριο αύξησης του ποσού σε περίπτωση που ο πελάτης της ασφαλιστικής αποδείκνυε πως είχε υποστεί επιπλέον βλάβη εξαιτίας της αποστολής της εν λόγω επιστολής. Στο συμφωνητικό περιλαμβανόταν και όρος για τη δέσμευση της ασφαλιστική εταιρίας περί αλλαγής της πολιτικής απορρήτου, ώστε παρόμοιο γεγονός να αποτραπεί στο μέλλον.

Πηγή: https://edition.cnn.com/2018/01/17/health/aetna-hiv-privacy-settlement-bn/index.html

Ελένη Πλέσσα
Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση