Η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις εργατικών διαφορών (Employment Mediation) παρέχει ένα ασφαλές, εχέμυθο και αποτελεσματικό πλαίσιο επίλυσης διαφορών που προκύπτουν ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζομένους. Οι διαφορές αυτές δεν γεννώνται μόνο λόγω της λήξης της εργασιακής σχέσης αλλά προκύπτουν και κατά τη διάρκεια αυτής, ενώ δηλαδή ο εργαζόμενος συνεχίζει να εργάζεται στο περιβάλλον του εργοδότη. Κατά συνέπεια, η διαδικασία της Διαμεσολάβησης με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, παρέχει το ιδανικό πλαίσιο της συνέχισης μία ομαλής και ξεκάθαρης σχέσης και συνεργασίας που μπορεί να ανθίσει και να εξελιχθεί στο μέλλον αφού θα έχει απομακρυνθεί μετά την επίλυση, ένας σκόπελος που είχε ανακύψει ανάμεσα στα μέρη αυτής.

Σύμφωνα με τον εργατικό νόμο που ισχύει στη Μασαχουσέτη, όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται υπερωρίες, εφόσον έχουν εργαστεί πάνω από 8 ώρες σε μία οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα, άλλως πάνω από 40 ώρες εντός μίας εβδομάδας. Ωστόσο, από την συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να εξαιρεθούν όσοι λαμβάνουν υψηλούς ή έχουν καταλάβει διευθυντικές θέσεις.

Οι ενάγοντες στη συλλογική αγωγή που ασκήθηκε κατά της εργοδότριας εταιρίας τους A.C. Moore Arts & Crafts Inc. (Moore) το Φεβρουάριο 2016, και κατόπιν ανεπιτυχών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δικηγόρων των εργαζομένων και της εταιρίας, υποστήριξαν στην αγωγή τους ότι είχαν αξιολογηθεί λανθασμένα από την εταιρία ως προς τη φύση της εργασίας τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν λάβει το ποσό των υπερωριών που δικαιούντο. Άμεσα, μετά την άσκηση της αγωγής τους, ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση της διαφοράς τους εξωδικαστικώς.

Πράγματι, τα μέρη έλαβαν μία συμβιβαστική λύση κοινώς αποδεκτή με τη βοήθεια της Διαμεσολαβήτριας, τέως Δικαστή Diane Welsh. Η επιτυχία της διαδικασίας έγκειτο στην διεξοδική έρευνα, στην πραγματοποίηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και φυσικά στη συμβολή της ίδιας της Διαμεσολαβήτριας.

Ωφελούμενος από το αποτέλεσμα της συμφωνίας είναι οποιοσδήποτε υφιστάμενος και πρώην βοηθός διευθυντικών στελεχών που απασχολήθηκαν στην εταιρία από το 2011 και εντεύθεν και το σχετικό χρηματικό ποσό αφορά υπερωρίες, δικηγορικές αμοιβές και έξοδα, τόκους και εκκαθαρισμένες αποζημιώσεις.

Πηγή: https://www.lawyersandsettlements.com/articles/massachusetts-employment-labor-law/massachusetts-employment-labor-law-11-22233.html

Ελένη Πλέσσα
Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση