Στις αρχές του Αυγούστου του 2018, η Ryanair πρότεινε τον ορισμό Διαμεσολαβητή, ο οποίος θα συμμετάσχει σε συνομιλίες με το συνδικαλιστικό σωματείο που εκπροσωπεί τους Ιρλανδούς πιλότους, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες ξεκίνησαν απεργία για τέταρτη φορά. Το συνδικαλιστικό σωματείο Forsa, το οποία είχε ζητήσει την προσφυγή σε μια τέτοια Διαμεσολάβηση, επικρότησε την ανταπόκριση της Ryanair και δήλωσε ότι θα ενθαρρύνει τους πιλότους να κάνουν χρήση της διαδικασίας αυτής.

Η μεγαλύτερη σε αριθμό επιβατών αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη συμφώνησε στα τέλη του περασμένου έτους να αναγνωρίσει για πρώτη φορά τα συνδικαλιστικά σωματεία, αλλά έκτοτε οι διαπραγματεύσεις υποχώρησαν. Η εταιρεία αντιμετώπισε απεργίες σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγορές της, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, καθώς προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία με τα συνδικαλιστικά σωματεία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ειδικότερα, περίπου το 25% των 350 πιλότων της Ryanair που έχουν τη βάση τους στην Ιρλανδία συμμετείχαν σε μια σειρά μονοήμερων απεργιών. Οι ζημίες της Ryanair από τις ακυρώσεις πτήσεων από και προς την Ιρλανδία είναι προφανείς. Επίσης, οι μετοχές της μειώθηκαν κατά 0,2% στα 12,98 ευρώ, σχεδόν στο χαμηλότερο επίπεδο για τη διετία.

O Διαμεσολαβητής μπορεί να προωθήσει τις διαδικασίες της συλλογικής διαπραγμάτευσης αποσαφηνίζοντας και αποκρυσταλλώνοντας τα ζητήματα της διαφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, βοηθά τα μέρη να κατανοήσουν τα συμφέροντά τους, που αποτελούν τη βαθύτερη αιτία του προβλήματος. Επίσης, ο Διαμεσολαβητής διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ των μερών και την εξέταση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων τόσο των προτεινόμενων λύσεων όσο και της μη επίτευξης συμφωνίας. Επιπλέον, η διαδικασία της Διαμεσολάβησης εγγυάται την εμπιστευτικότητα της συλλογικής διαπραγμάτευσης, και, ως εκ τούτου, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή απαγορεύεται να αποκαλύψουν όσα διαλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της συλλογικής διαπραγμάτευσης καθώς και να καταθέσουν ως μάρτυρες σε οποιαδήποτε διαδικασία σε σχέση με τα ζητήματα που συζητήθηκαν. Για τα μέρη που επιζητούν μια εποικοδομητική και αμεσότερη επικοινωνία, ταχύτητα, χαμηλό κόστος και μεγαλύτερη ευελιξία, η Διαμεσολάβηση αποδεικνύεται μια αξιόλογη εναλλακτική λύση σε σχέση με τις μακροχρόνιες παραδοσιακές συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Πηγή: https://uk.reuters.com/article/uk-ryanair-unions-ireland/ryanair-proposes-third-party-mediator-for-irish-pilots-union-talks-idUKKBN1KO1KW


Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια