Όπως έχει ανακοινωθεί, τον Σεπτέμβριο του 2018 επίκειται η έναρξη λειτουργίας του Ιαπωνικού Κέντρου Διεθνούς Διαμεσολάβησης (Japan International Mediation Centre – JIMC), με έδρα το Πανεπιστήμιο Doshisha του Κιότο. Η λειτουργία του νέου κέντρου, το οποίο θα επικεντρώνεται στην επίλυση διεθνών εμπορικών διαφορών, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προσθήκη στο τοπίο της επίλυσης διεθνών διαφορών στην Ιαπωνία. Το JIMC θα λειτουργεί σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης (Singapore International Mediation Centre – SIMC).

Το JIMC αναμένεται να συμβάλει στην εξοικείωση των ιαπωνικών επιχειρήσεων με τη συγκεκριμένη μέθοδο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ενώ ο δικαστικός συμβιβασμός χρησιμοποιείται ευρέως στην Ιαπωνία, η Διαμεσολάβηση εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ελάχιστα –παρά τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα της– σε μια κοινωνία όπως η ιαπωνική, που υπογραμμίζει τη σημασία των σχέσεων και, ως εκ τούτου, αντιτίθεται στη δικαστική επίλυση των διαφορών. Πράγματι, είναι γνωστή η απροθυμία των ιαπωνικών εταιρειών να προσφεύγουν στο δικαστήριο ή τη διαιτησία. Αντιθέτως, προτιμούν να επιλύουν συμβιβαστικά τις διαφορές τους. Το νέο κέντρο επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτή την τάση των ιαπωνικών εταιρειών να αναζητούν λύσεις μέσω των ιδιωτικών διαπραγματεύσεων, γεγονός που ενισχύει τις δυνατότητες καθιέρωσης της Διαμεσολάβησης σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο  αυτό, το JIMC θα  συνεργαστεί με το SIMC για την προώθηση της διεθνούς εμπορικής Διαμεσολάβησης στην Ιαπωνία μέσω κοινών διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της διεθνούς εμπορικής Διαμεσολάβησης μέσω της κατάρτισης Διαμεσολαβητών και δικηγόρων.

Πιθανολογείται ότι το JIMC θα εφαρμόσει ένα σύστημα παρόμοιο με το πρωτόκολλο arb-med-arb που ήδη εφαρμόζει το SIMC. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορές που αρχικά παραπέμπονται στη διαιτησία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο Διαμεσολάβησης και, εάν επιλυθούν επιτυχώς, η συμφωνία που προκύπτει από τη Διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας απόφασης στην αρχική διαιτησία. Με τον τρόπο αυτό, η συμφωνία που απορρέει από τη Διαμεσολάβηση μπορεί στη συνέχεια να εκτελεστεί ως διαιτητική απόφαση σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης, αντιμετωπίζοντας έτσι μία από τις υφιστάμενες σήμερα αδυναμίες της Διαμεσολάβησης, δηλαδή τα προβλήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση αλλοδαπών συμφωνιών που απορρέουν από Διαμεσολάβηση.

Πηγή: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=228d4d4b-4a46-4c4c-9819-d667a59df122


Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια