isaopemedlogos-1

 

 

                                                      Αθήνα, 6/11/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ημερίδα του ΙΣΑ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τα χρέη προς τράπεζες και δημόσιους οργανισμούς

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) και του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) με θέμα: «Ο Νόμος για τον Εξωδικαστικό μηχανισμό και πως μπορεί να εφαρμοστεί για τα χρέη των ιατρών και των ιατρικών εταιριών. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή – συντονιστή στην εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».

Στην ημερίδα  απεύθυνε χαιρετισμό ο κ. Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Συμμετείχαν ως εισηγητές: ο κ. Φώτιος Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), η κα. Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και ο κ. Φώτιος Πατσουράκος, Ταμίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ το συντονισμό έκανε η κα. Κατερίνα Φραγκάκη, Δικηγόρος και Νομική Σύμβουλος του ΙΣΑ.

Στην ημερίδα επίσης παρευρέθηκαν τα μέλη του ΙΣΑ, ο κ. Ευστάθιος Τσούκαλος και  ο κ. Παναγιώτης Ψυχάρης, καθώς επίσης ο κ. Θεόδωρος Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ακτινολόγων, η κα. Λυδία Μουζάκα, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Μαστολογίας, ο κ. Δημήτρης Τσαμόπουλος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνικών Αττικής, ο κ. Δημήτρης Τσαμόπουλος και ο κ. Ανάργυρος Πλακίωτης, Γραμματέας της Ένωσης Στρατιωτικών Ιατρών.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, κ. Γεώργιος Τατούλης, τόνισε: «O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με τον ΟΠΕΜΕΔ συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εξωδικαστικά μέσω της διαμεσολάβησης. Ο ΙΣΑ πιστεύει στον θεσμό της διαμεσολάβησης και ήδη από το 2014 διοργάνωσε επιτυχημένη ημερίδα με θέμα Η εμπλοκή των ιατρών με τη Δικαιοσύνη και ο ρόλος της Διαμεσολάβησης. Πιστεύοντας λοιπόν σε αυτό τον θεσμό συμμετέχουμε ως ιδρυτικά μέλη στον ΟΠΕΜΕΔ. Γνωρίζοντας σε βάθος τα προβλήματα  υπερχρέωσης που αντιμετωπίζουν οι ιατροί και τα εργαστήρια, τα οποία αφορούν στα χρέη τους, προς το δημόσιο και τις τράπεζες αποφασίσαμε να διοργανώσουμε τη σημερινή ημερίδα. Το κύριο όμως έναυσμα για αυτή την ημερίδα αποτέλεσε η πρόσφατη απόφαση του ΕΟΠΥΥ που αφορούσε το clawback και το rebate, όπου τα μέλη μας καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών ιατρείων. Θέλοντας λοιπόν να βρούμε διεξόδους αποφασίσαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τον Νόμο που αφορά τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.»

Στην ημερίδα τονίστηκε ότι ο  ΙΣΑ έκανε αγώνες ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στον Νόμο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες γεγονός που τελικά επετεύχθη μόνο σε έναν βαθμό.

Βέβαια η βούληση μας είναι να διασαφηνιστεί ότι πρέπει και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μπορούν να διαγράψουν και να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τις τράπεζες, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Οι ομιλητές ενημέρωσαν, τόσο για τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών των ιατρικών εταιριών, όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών.

Ειδικότερα αναφέρθηκε ότι υφίσταται το Νομικό Πλαίσιο, για τη διαχείριση όλων των χρεών των ιατρών, καθώς και των εταιρειών τους (κλινικές, εργαστήρια κλπ).

Περιλαμβάνονται χρέη προς:

 • τράπεζες (τόσο ενεργές όσο και υπό εκκαθάριση), ακόμη και αν αυτά έχουν εγγύηση ελληνικού δημοσίου
 • ΑΑΔΕ (ΔΟΥ, Τελωνεία, ΟΤΑ κλπ)
 • ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ)
 • ιδιώτες (π.χ. προμηθευτές, εργαζομένους κλπ)

Το νομικό πλαίσιο προβλέπει:

 • Ελάχιστο ποσό μηνιαίας αποπληρωμής (δηλ. 40 €)
 • Αποπληρωμή σε μακροχρόνιες δόσεις (μέγιστο 120 για το δημόσιο)
 • Διαγραφή («κούρεμα) του υπολοίπου ποσού, είτε αποτελεί πρόστιμα και προσαυξήσεις δημοσίου ή τόκους και κεφάλαιο δανείων.

Οι ιατροί χωρίζονται σε 3 ξεχωριστές κατηγορίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

 1. Αυτοί που είναι φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, άνεργοι, συνταξιούχοι) και δεν διαθέτουν βιβλία στην Εφορία (δηλ. δεν θεωρούνται ατομικές επιχειρήσεις)
 2. Αυτοί που διαθέτουν μια ατομική επιχείρηση δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες (π.χ. ιατρείο, εργαστήριο)
 3. Αυτοί που έχουν μια ιατρική εταιρία (π.χ. πολυιατρεία).

Για  καθεμία κατηγορία ιατρών υπάρχει και μια ξεχωριστή λύση.

 1. Αυτοί που είναι φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, άνεργοι, συνταξιούχοι) και δεν διαθέτουν βιβλία στην Εφορία (δηλ. δεν θεωρούνται ατομικές επιχειρήσεις):
 • Μπορούν να κινηθούν εξωδικαστικώς ή δικαστικώς:

Εξωδικαστικώς μπορούν να ρυθμίσουν τα τραπεζικά χρέη:

 • κάνοντας αίτηση απευθείας στην τράπεζα (ή τον εκκαθαριστή), με χρήση του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών

Δικαστικώς μπορούν να ρυθμίσουν όλα τα χρέη, τόσο τραπεζικά όσο και δημόσιο – ασφαλιστικά ταμεία:

 • κάνοντας αίτηση στο Νόμο Κατσέλη – Σταθάκη, δηλώνοντας ότι αποτελούν υπερχρεωμένο νοικοκυριό
 1. Αυτοί που διαθέτουν μια ατομική επιχείρηση (π.χ. ιατρείο, εργαστήριο), το οποίο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο:
 • Μπορούν να κινηθούν εξωδικαστικώς ή δικαστικώς:

Εξωδικαστικώς μπορούν να ρυθμίσουν όλα τα χρέη, τόσο τραπεζικά όσο και δημόσιο – ασφαλιστικά ταμεία:

 • κάνοντας αίτηση απευθείας στην τράπεζα (ή τον εκκαθαριστή), με χρήση του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
 • έως τέλος Δεκεμβρίου 2017 θα μπορούν κάνουν αίτηση απευθείας στην ΑΑΔΕ για χρέη προς δημόσιο, με χρήση του Νόμου εξωδικαστικού μηχανισμού
 • έως τέλος Δεκεμβρίου 2017 θα μπορούν κάνουν αίτηση απευθείας στον ΕΦΚΑ για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, με χρήση του Νόμου εξωδικαστικού μηχανισμού

Δικαστικώς μπορούν να ρυθμίσουν όλα τα χρέη, τόσο τραπεζικά όσο και δημόσιο – ασφαλιστικά ταμεία:

 • κάνοντας αίτηση στο Νόμο Κατσέλη – Σταθάκη, δηλώνοντας ότι αποτελούν μικροεπιχειρηματίες χωρίς πτωχευτική ιδιότητα
 1. Αυτοί που διαθέτουν ιατρική εταιρεία (π.χ. πολυιατρεία κλπ):

Μπορούν να κάνουν αίτηση στο Νόμο Εξωδικαστικού Μηχανισμού και να ρυθμίσουν όλα τα χρέη,  τραπεζικά, δημόσιο – ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να ενημερώνει τα μέλη του και να παρεμβαίνει στην πολιτική ηγεσία για τη διευθέτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου