Συχνά αντλώ δύναμη από συναντήσεις μου με απλούς ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν εξαιρετικά πράγματα … Οι ζωές τους συχνά ενσωματώνουν μια αλήθεια που εκφράζεται από τη μητέρα Τερέζα και από φέτος Αγία Τερέζα της Καλκούτα. Κάποτε είχε πει: «Δεν μπορούμε όλοι μας να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε μικρά πράγματα με μεγάλη αγάπη».

Ωστόσο, ακόμη και εμπνεόμενοι από τους άλλους, είναι εύλογο μερικές φορές να θεωρούμε ότι τα προβλήματα του κόσμου είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά για να βοηθήσουμε. Από μόνοι μας δεν μπορούμε να τερματίσουμε τους πολέμους ή να εξαλείψουμε την αδικία, αλλά το αντίκτυπο χιλιάδων συσσωρευμένων μικρών πράξεων καλοσύνης μπορεί να είναι μεγαλύτερο από όσο φανταζόμαστε».

Αυτά ήταν τα λόγια της Βασίλισσας Ελισάβετ στο μήνυμά της τα Χριστούγεννα του 2016 προς 2017 και της αβεβαιότητας στον κόσμο, και ήταν σίγουρα μια πρόσκληση προς όλους να μπούμε στη μάχη. Για τον κάθε ένα από εμάς τους διαμεσολαβητές που έχουμε το προνόμιο να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, οι μικρές πράξεις καλοσύνης, που διευκολύνονται από εμάς, μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό, τι φανταζόμαστε. Για τους διαμεσολαβητές συλλογικά, ο σωρευτικός αντίκτυπος αυτού που κάνουμε μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος από όσο θα μπορούσαμε ποτέ να υπολογίσουμε.

Ο Σένεκας ο νεώτερος (ο Ρωμαίος στωικός φιλόσοφος, πολιτικός και δραματουργός, που έζησε παράλληλα με τον Ιησού Χριστό) είπε: “Όπου υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει μια ευκαιρία για καλοσύνη».

Ως διαμεσολαβητής, σκοπεύω να εργαστώ σε αυτό το 2017.

Πηγή: Απόσπασμα από άρθρο του John Sturrock, http://www.mediate.com/articles/SturrockJbl20170103.cfm

Βασιλική Δεληστάθη

Δικηγόρος, Δρ. – Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών