Ο Ken Cloke, διεθνώς αναγνωρισμένος διαμεσολαβητής και ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς και στοχαστές στον τομέα των συγκρούσεων, συμμετείχε σε ημερίδα με τον John Sturrock και με πάνω από πενήντα διαμεσολαβητές και επαγγελματίες στο Scottish Storytelling Center την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 για μια ημέρα μάθησης και προβληματισμού σχετικά με την επίλυση συγκρούσεων στην κοινωνία.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν από την προσωπική διαφωνία έως τις διεθνείς πολιτικές συγκρούσεις και για το πώς η ποικιλία απόψεων μπορεί να προσφέρει διαφορετικές προοπτικές που θα βοηθήσουν στην επίλυση συγκρούσεων.

Οι γνώσεις νευροεπιστήμης, καθώς και η πολυετής πείρα του Ken Cloke ως διαμεσολαβητή και ως Διευθυντή του Κέντρου Επίλυσης Διαφορών της Santa Monica της California, οδήγησαν σε συζητήσεις αναφορικά με το πώς η σύγκρουση είναι ένα τόσο φυσιολογικό μέρος της ζωής μας αλλά και για το ρόλο της ενσυναίσθησης στην κατανόηση και την επίλυση των συγκρούσεων.

«Η εξιστόρηση των πραγματικών περιστατικών κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, αποτελεί ένα άνοιγμα στην ενσυναίσθηση», σχολίασε ο Cloke. «Είναι ένας τρόπος όχι μόνο να ακούτε τις συγκεκριμένες λέξεις που λέει ο άλλος, αλλά να ακούτε το πραγματικό νόημα πίσω από τις λέξεις.»

Θέματα όπως ο θυμός, η ευαισθησία, ο φόβος και η ζήλια παρατηρήθηκε ότι διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο τους στη σύγκρουση, και οδηγούν σε βαθύτερη διερεύνηση του πώς παράγοντες, όπως η φροντίδα και η αγάπη, μπορούν τελικά να είναι οι βαθύτερες αξίες που αποτελούν τη βάση μιας σύγκρουσης.

Ο κ. Cloke πρόσθεσε: «Κανένας δεν θυμώνει για πράγματα που δεν τον ενδιαφέρουν.». Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης που βασίζεται στο κοινό συμφέρον των μερών, οδηγεί σε διάλογο μεταξύ τους που προέρχεται από ένα τόπο κοινού ενδιαφέροντος, κι αυτό αποτελεί έναν από τους πολλούς παράγοντες που βοηθούν στη δημιουργία ενός δρόμου που οδηγεί στην επίλυση των συγκρούσεων.

Τελικά, η ευθύνη των διαμεσολαβητών στις συγκρούσεις είναι αυθεντική, συνόψισε ο Joan Goldsmith, διαμεσολαβητής και σύμβουλος ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων. Για να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο διάλογο και λιγότερες συγκρούσεις στην κοινωνία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε θαρραλέοι και να συνεργαστούμε για καλύτερες συνομιλίες/διαπραγματεύσεις.

Πρέπει να περιστοιχιζόμαστε από ανθρώπους που μπορούν να μας τονώσουν και να μας στηρίξουν, και να θυμηθούμε ότι, όπως συμπέρανε ο Ken Cloke: «δεν υπάρχει το αυτοί. Υπάρχει μόνο το εμείς …».

Πηγή: https://collaborativescotland.org/2017/09/29/nobody-gets-angry-about-things-they-dont-care-about-by-alice-hague/

Βασιλική Δεληστάθη

Δικηγόρος, Δρ. – Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών