Ο Patrick Waterhouse κλήθηκε πρόσφατα σε μια Διαμεσολάβηση εμπορικής διαφωνίας που περιελάμβανε μια σειρά διαφορών ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.

Στη συνέχεια αναφέρεται στην υπόθεση αυτή:

«Όταν η «συγνώμη» φαντάζει η πιο δύσκολη λέξη….

Ως διαμεσολαβητής σε εμπορικές διαφορές, συχνά θεωρώ ότι το καθήκον μου πολύ πιο απλό από εκείνο ενός διαμεσολαβητή που ασχολείται με διαφορές οι οποίες εμπεριέχουν έντονο συναίσθημα, όπως οικογενειακές διαφορές, υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, εργασιακές διαφορές, κλπ. Η Διαμεσολάβηση στις εμπορικές διαφορές αφορά την επίλυση οικονομικών διαφορών.

Λοιπόν, ίσως όχι πάντα…

Ένα από τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης στις εμπορικές διαφορές σε σύγκριση με την επίλυση διαφορών ενώπιον των δικαστηρίων είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στο κάθε μέρος να ακουστεί.

Σε μια πρόσφατη Διαμεσολάβηση σε εμπορική διαφορά που μου ανατέθηκε, τα δύο μέρη βρίσκονταν σε διαμάχη για αντικείμενο ύψους σχεδόν 2 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών, κρατώντας κρυφές ορισμένες παραβιάσεις που είχαν υποτιμηθεί και από τους δύο. Ένα ήσσονος σημασίας θέμα αφορούσε ζημιά που προκλήθηκε στο χώρο που φιλοξενούνταν ο server στα γραφεία του πελάτη.

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ήταν διατεθειμένο να δεχθεί επισήμως την ευθύνη για τη ζημιά.

Ειδικότερα, το ένα μέρος αναγνώρισε ότι η διάταξη και η καλωδίωση σε αυτό το χώρο είχαν περιθώριο βελτίωσης και ότι δεν ήταν αδύνατο να προκληθεί η ζημιά από το δικό του προσωπικό πληροφορικής, ωστόσο ισχυρίσθηκε ότι αυτή η περίπτωση δεν ήταν πιθανή. Σε κατ’ ιδίαν συνάντηση αλλά και στην κοινή συνάντηση το δεύτερο μέρος που είχε εργαζόμενους που εργάζονταν στο χώρο του server κατά την ημέρα που συνέβη η ζημιά, δήλωσε ότι δεν υπήρχε καμία απόδειξη ότι το προσωπικό του είχε προκαλέσει τη ζημιά, οπότε αρνήθηκε κάθε ευθύνη.

Το δεύτερο μέρος παραδέχτηκε ότι ήταν πιθανό να προκλήθηκε η ζημία από το προσωπικό του, αλλά, ελλείψει αποδείξεων, αρνήθηκε την ύπαρξη ευθύνης σε βάρος του.

Η ζημιά στην καλωδίωση οδήγησε σε σημαντική απώλεια λειτουργικότητας στην επιχείρηση του πελάτη και αυτό ήταν ένα από τα επίμαχα θέματα και όχι το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών  στην καλωδίωση.

Το δεύτερο μέρος τελικά δέχθηκε σε ανοικτή συνάντηση ότι ήταν πιθανό ότι η ζημιά να προκλήθηκε από το προσωπικό του και ζήτησε συγγνώμη. Αυτή η ενέργεια οδήγησε στη συνέχιση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και το θέμα επιλύθηκε γρήγορα προς ικανοποίηση των δύο μερών.

Ίσως η συγνώμη ήταν σημαντική για τη συνέχιση των σχέσεων μεταξύ των μερών, δεν ξέρω. Όμως, όλη η διαμάχη διευθετήθηκε λίγες ώρες αργότερα, ενώ προηγουμένως η διαδικασία είχε διαρκέσει ήδη μιάμιση ημέρα χωρίς ιδιαίτερη πρόοδο.

Το ηθικό δίδαγμα αυτής της υπόθεσης; Χρειάζεται να λέγεται η λέξη «συγνώμη» όταν την εννοείτε, ώστε να επωφελείστε από τη Διαμεσολάβηση.»

Πηγή: https://mediatelegal.co.uk/construction-dispute-mediation-case-study-2017/

Βασιλική Δεληστάθη
Δικηγόρος, Δρ. – Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών