Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κύπρου ενημερώνει ότι κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο για τη θέσπιση Νόμου, που προνοεί για τη Διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές, σημειώνοντας πως το νομοσχέδιο κατατέθηκε το 2013 και συζητείται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Σε ανακοίνωσή του, με αφορμή την έναρξη της Διεθνούς Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για την οικογενειακή Διαμεσολάβηση (εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών), το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει πως πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο που συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές στο υφιστάμενο πλέγμα νομοθεσιών του Οικογενειακού Δικαίου, τις οποίες, ως γνωστόν, προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και που αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στα θέματα γάμου, διαζυγίου, σχέσεων γονέων και τέκνων, κληρονομικής διαδοχής και διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού σε περιπτώσεις εκδίκασης υποθέσεων οικογενειακού δικαίου.

Σκοπός του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι να καθορίσει την έννοια της Διαμεσολάβησης σε οικογενειακές υποθέσεις ως μια διαδικασία κατά την οποία τα μέρη με τη βοήθεια τρίτου ανεξάρτητου και αντικειμενικού προσώπου, του Διαμεσολαβητή, χωρίς αντιπαλότητα και κακή προδιάθεση, βοηθούνται στο να λάβουν υπόψη τους και να διερευνήσουν τις διαθέσιμες επιλογές και να επικοινωνήσουν καλύτερα μεταξύ τους.

Όπως προσθέτει, στόχος είναι να φθάσουν σε κοινές αποφάσεις και διευθετήσεις σε σχέση με τις οικογενειακές τους υποθέσεις, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον.

Περαιτέρω, η Διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις θα συμβάλει στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την επίλυση τέτοιων διαφορών αποκλειστικά μέσω δικαστικών διαδικασιών, καθώς και στον περιορισμό των εξόδων, τόσο των μερών όσο και του κράτους, δεδομένου ότι, εάν αποφέρει θετικά αποτελέσματα αποφορτώνεται το δικαστικό σύστημα.

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τις βασικές αρχές που διέπουν τη Διαμεσολάβηση, όπως τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, της διασφάλισης του συμφέροντος του παιδιού, της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, καθώς επίσης και της εμπιστευτικότητας.

Επίσης, προνοεί την εγκαθίδρυση Μητρώου Διαμεσολαβητών και τον καθορισμό των προσόντων που πρέπει να κατέχουν οι Διαμεσολαβητές για εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η διαγραφή μεσολαβητών από το εν λόγω Μητρώο. Παράλληλα, περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις των Διαμεσολαβητών και θέματα που αφορούν στην αμοιβή του Διαμεσολαβητή και την κάλυψη των εξόδων των Διαμεσολαβητών από νομική αρωγή.

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται η διαδικασία Διαμεσολάβησης είτε στο στάδιο πριν από την έναρξη δικαστικών διαδικασιών είτε στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, καθώς και μετά από το πέρας των δικαστικών διαδικασιών.

Ταυτόχρονα, γίνεται αναφορά σε ζητήματα που αφορούν στα αποτελέσματα της διαδικασίας Διαμεσολάβησης, τις προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας Διαμεσολάβησης, τη σύναψη συμφωνίας συμβιβασμού, καθώς επίσης και στα θέματα πειθαρχικών παραπτωμάτων και πειθαρχικών διαδικασιών εναντίον των Διαμεσολαβητών.

Πρόσθετα, με το νομοσχέδιο εισάγονται μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με εκκρεμείς διαδικασίες που αφορούν οικογενειακές διαφορές και την εγγραφή στο Μητρώο όσων ασκούν Διαμεσολάβηση πριν από την έναρξη της ισχύος του νόμου.

Πηγή: Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ)