Μιλώντας με νομικούς συμβούλους εταιρειών, βρήκα εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψω ότι οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών, μεταξύ αυτών η Διαμεσολάβηση, δεν ήταν γνωστοί και οι περισσότεροι σύμβουλοι άλλαζαν τη συζήτηση. Είναι κατανοητό το γεγονός να μην θέλουν οι νομικοί σύμβουλοι να μιλήσουν για τον όγκο των υποθέσεων που έχει η εταιρεία στην οποία εργάζονται, όμως είναι και μη ρεαλιστικό να ισχυρίζονται οτι δεν υπάρχουν νομικές υποθέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αναφερθούν στη Διαμεσολάβηση.

Οι νομικοί σύμβουλοι που θέλησαν να μιλήσουν ανοιχτά, από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι επέλεξαν να εστιάσουν στον τρόπο της διαδικασίας και επεξεργασίας που ακολουθείται στην εταιρεία παρά στο ότι οι νομικές υποθέσεις είναι αναπόφευκτες σε κάθε εταιρεία. Μιλώντας για αυτή τη διαδικασία που ακολουθείται κατέστη σαφές ότι το νομικό τμήμα της εταιρείας είναι οργανωμένο. Βέβαια, μιλώντας για εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών κατέστη επίσης σαφές ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στην πολιτική της πλειοψηφίας των εταιρειών.

Ένα άκρως σημαντικό μήνυμα που έγινε γνωστό σε παγκόσμιο επίπεδο πρόσφατα είναι η σημασία της επιλογής του τρόπου επίλυσης των διαφορών. Το να επιλέγει κανείς την σωστή διαδικασία για εύρεση λύσης δεν είναι πάντα εύκολο ή αυτονόητο. Κάθε εταιρεία λειτουργεί διαφορετικά. Όμως όταν οι νομικοί σύμβουλοι ή εξωτερικοί δικηγόροι αναλαμβάνουν υποθέσεις εταιρειών είναι πλέον απαραίτητο να ενημερώνουν τον πελάτη τους για τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης.

Είναι λοιπόν εξίσου σημαντικό οι νομικοί σύμβουλοι εταιρειών να κατανοήσουν τους μηχανισμούς της Διαμεσολάβησης που θα τους επιτρέψει να έχουν ενεργό ρόλο ως προς την απόφαση για τον  τρόπο που θα διαλέξουν προς επίλυση της κάθε υπόθεσης.

Όταν τα Δικαστήρια παραμένουν, προς το παρόν, μοναδική οδός, για κάποιες υποθέσεις υπάρχει και η Διαμεσολάβηση. Πολλές εταιρείες υποστηρίζουν ότι δεν θέλουν να εμπλέκονται στη Δικαιοσύνη λόγω του κόστους, χρόνου και δημοσιότητας της κάθε υπόθεσης και κυρίως του κινδύνου να πληγούν οι εμπορικές σχέσεις με τρίτους, ως εκ τούτου οι νομικοί σύμβουλοι αναρωτιούνται ακόμη και αν η Δικαστική οδός είναι η πιο κατάλληλη διαδικασία.

Οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της Διαμεσολάβησης, είναι λιγότεροι γνωστοί στην Ελλάδα. Το πιο σημαντικό σε αυτές τις διαδικασίες είναι ότι τα μέρη προσπαθούν να βρουν λύση στην υπόθεση που τους αφορά βασισμένοι σε δικούς τους όρους παρά στην απόφαση του Δικαστή. Θα ήταν σκόπιμο οι νομικοί σύμβουλοι εταιρειών να παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια σχετικά με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης τα οποία δίνουν σοβαρά εχέγγυα όχι μόνο για την ενδυνάμωση της καριέρας τους στις εταιρείες, καθώς υπάρχει γενικότερη και παγκόσμια κλίση προς τη Διαμεσολάβηση ως ενδεδειγμένη διαδικασία πλέον, αλλά και την προσωπική τους γνώση και εξέλιξη σε δεξιότητες διαπραγμάτευσης. Χώρες όπως η Αμερική έχουν αποδείξει ότι η Διαμεσολάβηση σε εμπορικές υποθέσεις είναι αποτελεσματική μέθοδος επίλυσης των υποθέσεων, ενώ άλλες δικαιοδοσίες σιγά σιγά ενσωματώνουν τη διαδικασία αυτή στο νομικό τους σύστημα.

Όμως οι δεξιότητες που χρειάζονται στη Διαμεσολάβηση δεν είναι απλές. Ενώ η πληροφόρηση για τις διαφορετικές μεθόδους επίλυσης διαφορών μπορεί να βοηθήσει τους νομικούς συμβούλους να προτείνουν τη Διαμεσολάβηση, η εκπαίδευση και πιο βαθιά κατανόηση είναι απαραίτητη για κάθε νομικό τμήμα εταιρειών.

Η εκπαίδευση πρέπει να είναι συγκεκριμένη και να αρχίζει ακόμη και στο Πανεπιστήμιο, γεγονός που στη χώρα μας δειλά δειλά έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς Διαμεσολάβησης από σπουδαστές χωρίς όμως να υπάρχει ουσιαστικό μάθημα προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως ευκαιρίες στη χώρα μας και προγράμματα ειδικά ώστε οι νομικοί σύμβουλοι εταιρειών να εκπαιδευτούν όχι μόνο να χρησιμοποιούν την ικανότητά τους στην πληροφόρηση μόνο της διαδικασίας,  αλλά να βοηθούν να λύνονται οι υποθέσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικές δεξιότητες, αυτές της Διαμεσολάβησης.

Οι νομικοί σύμβουλοι θα μπορούσαν να προσδώσουν αξία στο ρόλο τους όταν πληροφορήσουν την εταιρεία στην οποία εργάζονται ότι υπάρχει και η Διαμεσολάβηση ως μία μέθοδος επίλυσης των υποθέσεων και ως εκ τούτου να έχουν πλήρη άποψη για τις δυνατότητες επίλυσης των οιωνδήποτε υποθέσεων.

Βικτωρία Λιούτα
Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών IMC