Μια καλή πρωτοβουλία του δικτύου Médiation du Rhône που διοργανώνει στη Brasserie du Palais de Justice στη Lyon την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα άτυπες συναντήσεις μεταξύ δικηγόρων και διαμεσολαβητών με σκοπό να χαλαρώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο επαγγελμάτων και να γεφυρώσει τις διαφωνίες τους. Έτσι συναντώνται εθελοντικά επαγγελματίες (δικηγόροι και διαμεσολαβητές) και ανταλλάσουν εποικοδομητικά τις απόψεις τους, μοιράζονται την πρακτική και τους προβληματισμούς τους, γνωρίζονται καλύτερα και μαθαίνουν να δουλεύουν μαζί ή και να αναλύουν συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Τι πιο φυσικό από τους διαμεσολαβητές να δημιουργήσουν αυτό το σύνδεσμο! Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται και εγκαθιδρύεται σιγά σιγά ένα κλίμα εμπιστοσύνης και η διαμεσολάβηση κερδίζει τις εντυπώσεις ότι είναι ένα επάγγελμα δομημένο που αναπτύσσεται με τάξη και χωρίς tabou. Επίσης στόχος τους είναι όπως εξηγεί ο διαμεσολαβητής, Gaëlle Walker, τώρα που η διαμεσολάβηση και η χρήση της γίνεται πιο σημαντική, να ενθαρρυνθούν ή ίσως και υποχρεωθούν οι δικαστές να προτείνουν τη διαμεσολάβηση στην επίλυση διαφορών.

Προς το παρόν τα cafés–Médiation λειτουργούν τοπικά στη Lyon, αλλά τίποτε δεν τα εμποδίζει να αναπτυχθούν σε όλη τη Γαλλία ή και να ανοιχτούν και σε άλλα επαγγέλματα, όπως σε δικαστές, ψυχολόγους ή και coach που και αυτοί επίσης εξασκούν τη διαμεσολάβηση. Περισσότερα για τα cafés–Médiation στο http://médiation-a-lyon.fr.

Ευγενία Παπαθανασοπούλου
Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών