Στις 24 Οκτωβρίου 2017 τέθηκε  σε διαβούλευση από την Κρατική Δούμα, (Κοινοβούλιο της Ρωσίας) νομοσχέδιο για την εφαρμογή της διαδικασίας Διαμεσολάβησης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαφορών.

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή προτείνει στο εν λόγω σχέδιο Νόμου την εισαγωγή πρόσθετων διατάξεων, όσον αφορά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, και σε άλλα νομοθετήματα, προκειμένου να επιτυγχάνονται εξωδικαστικοί συμβιβασμοί.

Το νομοσχέδιο επιφέρει τροποποιήσεις και στον Κώδικα Οικογενειακού Δικαίου της Ρωσίας εισαγάγοντας τη Διαμεσολάβηση σε διαφορές που ανακύπτουν στη διανομή της κοινής περιουσίας των συζύγων μετά το διαζύγιο, σε διαφορές διατροφής και στην επιλογή του τόπου διαμονής των παιδιών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης νέα κριτήρια για τους διαμεσολαβητές. Θεσπίζεται κατώτατο όριο ηλικίας τα 25 έτη και απαιτείται καθαρό ποινικό μητρώο, ανώτερη εκπαίδευση και εξειδικευμένη εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση. Επί του παρόντος, η Διαμεσολάβηση μπορεί να ασκηθεί και από μη επαγγελματίες.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η διαδικασία Διαμεσολάβησης δεν θα πρέπει να αποκλείει τα μέρη από την προσφυγή στη δικαστική οδό λόγω αναβολών ή αποσβεστικών προθεσμιών και να προβαίνει  σε ανάλογες προβλέψεις.

Πηγή: http://www.rapsinews.com/legislation_news

Ζωή Γιαννοπούλου
Δικηγόρος, Δ.Ν.
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών