Αθήνα, 12 Αυγούστου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη θέση του προέδρου του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) αναλαμβάνει ο διακεκριμένος νομικός και Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, κατόπιν της παραίτησης του κ. Παναγιώτη Πικραμμένου ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου της νέας κυβέρνησης.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής και του Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris ΙI. Υπηρέτησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον διορισμό του κατόπιν εισαγωγικού διαγωνισμού το 1972 μέχρι την αφυπηρέτησή του (2013) από τη θέση του Προέδρου ΣτΕ.

Υπήρξε προϊστάμενος του νομικού γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης κατά τα έτη 1998-2001, μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης κατά τα έτη 1985-1989 και 1995-2001 και Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.

Δίδαξε επί πενταετία στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Διευθυντής Σπουδών 1994-1996, Γενικός Διευθυντής 1996-1999).  Άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα νομικά περιοδικά σχετικά με θέματα συνταγματικού δικαίου και δικαίου περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολεοδομίας.

Είναι επιστημονικός υπεύθυνος της ηλεκτρονικής νομικής επιθεώρησης «Νόμος και Φύση», Πρόεδρος των επιστημονικών σωματείων Ε.Ε.ΔΙ.ΠΟ.Χ. (Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας) και Ε.ΜΕ.ΔΙ.ΤΕ.ΚΑ. (Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών) και μέλος του σωματείου «Ινστιτούτο Διοικητικών Μελετών και Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες», του οποίου υπήρξε Πρόεδρος κατά την περίοδο 1998-2007.

Είναι Διαμεσολαβητής διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2016 κατέχει τη θέση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Σημείωση:

Ο ΟΠΕΜΕΔ δημιουργήθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και από πολύ σημαντικούς φορείς της οικονομικής ζωής και της επιστημονικής κοινότητας με κύριο στόχο τη διάδοση της Διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στη χώρα μας.

www.opemed.gr