Ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) ήταν παρών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2016 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

Η ΕΕΔΕ αποτελεί ιδρυτικό μέλος του οργανισμού και υποστηρίζει την προσπάθεια διάδοσης της διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΕΜΕΔ συμμετείχε στην εκδήλωση διανέμοντας ενημερωτικό υλικό για το θεσμό της Διαμεσολάβησης στο ειδικό stand που είχε διαμορφωθεί. Παράλληλα, σημαντική ήταν η συμβολή της παρουσίας του γενικού γραμματέα του ΟΠΕΜΕΔ, κ. Νικόλα Κανελλόπουλου και των διαμεσολαβητριών κ. Ελένης Πλέσσα και κ. Βασιλικής Δεληστάθη.