Από την 1η Ιουλίου 2018, ένα ενιαίο σύστημα για την επίλυση εξωτερικών διαφορών στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, η Αυστραλιανή Αρχή Χρηματοοικονομικών Καταγγελιών (Australian Financial Complaints Authority – AFCA), θα αντικαταστήσει τρία υπάρχοντα συστήματα επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Οικονομικών Επιτρόπων.

Η νέα νομοθεσία, που θα υιοθετήσει την πρόταση της AFCA, αναμένεται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο κατόπιν εισήγησης της Νομοθετικής Επιτροπής επί Οικονομικών της Γερουσίας. Η νομοθεσία, επιβάλλει αυξημένη εποπτεία από την Αυστραλιανή Αρχή Κινητών Αξιών και Επενδύσεων (Australian Securities and Investment Commission – ASIC) και μεγαλύτερες υποχρεώσεις των μελών να αναφέρουν αποτελέσματα εσωτερικής επίλυσης διαφορών στην ASIC.

Το νέο καθεστώς θα παρέχει επίσης στην AFCA ευρύτερη δικαιοδοσία για την εκδίκαση διαφορών και την επιδίκαση αποζημίωσης.

Το κόστος της εν λόγω μετάβασης στο νέο νομοθετικό πλαίσιο υπολογίζεται σε 43,85 εκατομμύρια δολάρια και βεβαίως θα έχει ορισμένες πρακτικές συνέπειες για τους φορείς και τα μέλη του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα.

Πηγή: http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=639306&email_access=on&chk=1477850&q=838544

Βασιλική Δεληστάθη

Δικηγόρος, Δρ. – Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών