Τι πρέπει να κάνω εγώ ο δικηγόρος όταν με καλέσει ένας  Διαμεσολαβητής ; 

 • Μην αντιμετωπίσεις με καχυποψία τη Διαμεσολάβηση. Ξεχώρισε την αλήθεια από την παραπληροφόρηση που γεννά την άγνοια και το φόβο. Η Διαμεσολάβηση είναι μια εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών. Μια διαδικασία διαλόγου, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης.
 • Η Διαμεσολάβηση περιλαμβάνεται στο έργο του δικηγόρου για την αναζήτηση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς (άρθρο 36 παρ.1 εδαφ.3 του Κώδικα Δικηγόρων)
 • Δεν σε εμποδίζει να παραστείς ως δικηγόρος στη Διαμεσολάβηση το γεγονός ότι δεν έχεις εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση ή δεν είσαι και Διαμεσολαβητής..
 • Ζήτησε από τον Διαμεσολαβητή να σε ενημερώσει, όπως άλλωστε έχει υποχρέωση για τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης και να σου στείλει ενημερωτικό υλικό..
 • Ανταποκρίσου με συνέπεια στην επικοινωνία σου με τον Διαμεσολαβητή και τήρησε τους κανόνες της ευπρέπειας κατά την άσκηση των καθηκόντων σου έναντι του Διαμεσολαβητή και των  συμμετεχόντων  στη Διαμεσολάβηση ( άρθρο 33 παρ.2 Κώδικα Δικηγόρων αλλά και άρθρα 5 & 20 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος )
 • Ενημέρωσε, ως έχεις υποχρέωση απλά τον εντολέα σου, ότι η Διαμεσολάβηση είναι ένας από τους θεσμούς και τις δυνατότητες εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών του (άρθρο 35 παρ.3 του Κώδικα Δικηγόρων Ν.4194/2013) καθώς και ότι καταλήγει σε πρακτικό Διαμεσολάβησης το οποίο αποτελεί τίτλο εκτελεστό
 • Γίνε ο βασικός σύνδεσμος επικοινωνίας με το Διαμεσολαβητή.
 • Συμβούλευσε τον εντολέα σου αν χρειάζεται μια αρχική συνάντηση του με το Διαμεσολαβητή

Κατά την διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης

 • Σύνταξε και χορήγησε στο Διαμεσολαβητή  το ενημερωτικό σημείωμα της υπόθεσης, για την ενημέρωση του καθώς και όποιο άλλο κρίσιμο έγγραφο για την υπόθεση.
 • Επισήμανε στο Διαμεσολαβητή ποια έγγραφα και πληροφορίες είναι εμπιστευτικά και πρέπει να τα δουν μόνο τα δικά του μάτια.
 • Μη φοβάσαι να συνδράμεις το Διαμεσολαβητή στην συλλογή πληροφοριών για την υπόθεση. Δεν θα μεταφέρει τίποτα χωρίς τη θέληση του πελάτη σου στην άλλη πλευρά γιατί δεσμεύεται, όπως όλοι οι συμμετέχοντες, από τις αρχές της εμπιστευτικότητας και το απόρρητο της διαδικασίας. Ότι χορηγήσεις στο Διαμεσολαβητή θα συμβάλλει στην καλύτερη προετοιμασία του για την διεξαγωγή μιας επιτυχημένης Διαμεσολάβησης ..
 • Ζήτησε από το Διαμεσολαβητή να σου αποστείλει το σχέδιο της συμφωνίας υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση για να γνωρίζεις το περιεχόμενο της πριν την υπογραφή της..
 • Ο Διαμεσολαβητής δεν είναι δικαστής, δεν αποφασίζει, δεν απονέμει δίκαιο.
 •  Μην φοβάσαι ότι θα χάσεις τον πελάτη σου από τον δικηγόρο –Διαμεσολαβητή γιατί αυτός δεσμεύεται από το νόμο και τη συμφωνία υπαγωγής να μην έχει καμία σχέση με τον εντολέα σου υπό άλλη ιδιότητα πλην του Διαμεσολαβητή
 • Φρόντισε να προσκομίσεις στο Διαμεσολαβητή κατά την έναρξη της διαδικασίας γραμμάτιο προκαταβολής για εξωδικαστική Διαμεσολάβηση.
 • Ενημέρωσε τον εντολέα σου, αν δεν το έχει κάνει ήδη ο Διαμεσολαβητής, ότι η παράσταση σε Διαμεσολάβηση είναι αμειβόμενη παροχή υπηρεσιών και συμφώνησε εκ των προτέρων την αμοιβή σου..
 • Προσδιόρισε τα νομικά θέματα που έχουν σχέση με την συμφωνία που επιχειρείται να επιτευχθεί.
 • Σχημάτισε μια ρεαλιστική εκτίμηση για τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της υπόθεσης του εντολέα σου στα νομικά και τα οικονομικά θέματα.
 • Γίνε ο σύμβουλος διαπραγμάτευσης του εντολέα σου
 • Σύνταξε σε συνεργασία με τον εντολέα σου την άλλη πλευρά, το δικηγόρο της και τον Διαμεσολαβητή τη συμφωνία που κατέληξαν τα μέρη.
 • Αυτή είναι μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία που θα εξασφαλίσει υψηλό βαθμό ικανοποίησης του εντολέα σου
 • Υπόγραψε μαζί με το Διαμεσολαβητή και τα μέρη το πρακτικό της Διαμεσολάβησης..
 • Ζήτησε και παράλαβε από το Διαμεσολαβητή ένα καταχωρημένο στην γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου επίσημο αντίγραφο του πρακτικού Διαμεσολάβησης.
 • Υλοποίησε την συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη.

Παναγιώτα Λουκάκου
Δικηγόρος –Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών