Κατερίνα Κωτσάκη
επ. Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ
Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών – MCIArb
Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Τον Οκτώβριο του 2017, η Ομάδα Εργασίας για τις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφόρων, την οποία έχει συστήσει το Συμβούλιο Πολιτικής Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου , το έτος 2016, εξέδωσε Έκθεση σχετικά με τα υπέρ και τα κατά της επιβολής της Διαμεσολάβησης, ως τρόπου προώθησης ευρύτερης χρήσης της.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ

Τα συνήθη επιχειρήματα υπέρ της υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης είναι τα εξής :

  1. Η Διαμεσολάβηση είναι πρόσφορη για να προσδώσει τεράστια οφέλη στους αντιδίκους και στο σύστημα της Πολιτικής Δικαιοσύνης .
  1. Η οικειοθελής χρήση της Διαμεσολάβησης είναι απογοητευτικά βραδεία και μικρή. Κουλτούρα Διαμεσολάβησης αναπτύσσεται περισσότερο με την πράξη παρά με την εκμάθηση. Έτσι, η υποχρεωτική Διαμεσολάβηση, έστω και εάν επιβληθεί προσωρινά, μπορεί πραγματικά να αλλάξει την κουλτούρα.
  1. Είναι αδύνατον να πει κανείς προκαταβολικά ποιες υποθέσεις θα επιλυθούν πράγματι και ποιες όχι. Όμως:
  • οι έμπειροι Διαμεσολαβητές έχουν έντονη την αίσθηση ότι η Διαμεσολάβηση είναι αποτελεσματική για την επίλυση των περισσότερων υποθέσεων και
  • η Διαμεσολάβηση θα ελαχιστοποιήσει ή θα βοηθήσει να εντοπιστούν ποιες υποθέσεις, δεν επιλύονται.

ΠΗΓΗ: Donald L. Swanson in MEDIATBANK

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της κας Κωτσάκη εδώ