Κατερίνα Κωτσάκη
επ. Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ
Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών – MCIArb
Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

 

Εν πρώτοις, ας αναφερθεί επιγραμματικά, διότι έχει ήδη επισημανθεί κατ’ επανάληψη,  ότι η πλειοψηφία, με την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε  στην εν λόγω γνωμοδότησή του, είναι οριακή και εύγλωττη αφού 18 Δικαστές τάχθηκαν υπέρ της συνταγματικότητας της υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι μη έχοντας λάβει γνώση του κειμένου της υπό συζήτηση γνωμοδότησης αφού μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη, δεν γνωρίζουμε το αιτιολογικό της. Κατά συνέπεια, βασιζόμαστε στα δημοσιεύματα του τύπου, αλλά και στα επιχειρήματα, που ευρύτατα έχουν διατυπωθεί από τότε που άρχισε η συζήτηση για την πρόβλεψη υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης από την Νομοθεσία μας, προκειμένου να διατυπώσουμε τα δικά μας επιχειρήματα υπέρ της υποχρεωτικότητας της Διαμεσολάβησης, έτσι όπως προβλέπεται πλέον από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4512/2018.

Τα επιχειρήματα κατά της υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης, που προβάλλονται εκάστοτε είναι – κυρίως – ότι με την υποχρεωτικότητα, καταλύεται ο εκούσιος χαρακτήρας της Διαμεσολάβησης αφ’ ενός και αφ’ ετέρου ότι δια της Διαμεσολάβησης – και μάλιστα της υποχρεωτικής – επέρχεται ιδιωτικοποίηση της Δικαιοσύνης και δημιουργούνται «παραδικαστήρια».

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της κας Κωτσάκη εδώ