Ο Οργανισμός για την Εναρμόνιση του Εμπορικού Δικαίου στην Αφρική (Organization for the Harmonization of Business Law in Africa – OHADA) είναι διεθνής οργανισμός με έδρα το Καμερούν. Αποτελείται από 17 κράτη της Υποσαχάριας Αφρικής (κυρίως της Κεντρικής και της Δυτικής Αφρικής), με συνολικό πληθυσμό περίπου 200 εκατομμυρίων κατοίκων. Τρία εκ των κρατών αυτών –η Μπουρκίνα Φάσο, η Ακτή του Ελεφαντοστού και η Σενεγάλη– είναι ήδη εξοικειωμένα με τη Διαμεσολάβηση, καθώς θέσπισαν εθνικούς νόμους για τη Διαμεσολάβηση αρκετά χρόνια πριν. Τα κέντρα διαιτησίας της Μπουρκίνα Φάσο (CAM-CO) και της Ακτής του Ελεφαντοστού (CACI) έχουν τους δικούς τους κανόνες Διαμεσολάβησης. Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κέντρα αυτά παραμένει η κατάρτιση εξειδικευμένων Διαμεσολαβητών και η καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων της Διαμεσολάβησης από τους τοπικούς επιχειρηματικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του κυρίαρχου δημόσιου τομέα.

Στις 17 Νοεμβρίου 2017 ο OHADA υιοθέτησε τον Ομοιόμορφο Νόμο για τη Διαμεσολάβηση (Uniform Act on Mediation), ενώ παράλληλα αναθεώρησε τον ομοιόμορφο νόμο για τη διαιτησία, που θεσπίστηκε το 1999. Επιτυγχάνοντας την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου της διαιτησίας και της Διαμεσολάβησης, ο OHADA εφαρμόζει πιστά την ιδρυτική του Συνθήκη, η οποία έχει ως στόχο την εναρμόνιση του εμπορικού δικαίου των κρατών μελών του  και την προώθηση των επενδύσεων στην περιοχή. Η Διαμεσολάβηση, ορθώς, θεωρήθηκε ένα εργαλείο για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Ο Ομοιόμορφος Νόμος για τη Διαμεσολάβηση περιλαμβάνει 18 άρθρα με λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με τον ορισμό, το πεδίο εφαρμογής και τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, την αρχή της εμπιστευτικότητας και την αναγνώριση και εκτέλεση των συμφωνιών που απορρέουν από τη Διαμεσολάβηση. Αν και εμπνεύστηκε από τον Πρότυπο Νόμο της UNCITRAL για τη Διεθνή Εμπορική Συνδιαλλαγή (2002) και λαμβάνει υπόψη τα σημεία αναφοράς των διεθνών βέλτιστων πρακτικών, ο Ομοιόμορφος Νόμος για τη Διαμεσολάβηση εισάγει ιδιαίτερα καινοτόμες διατάξεις για την εκτέλεση των συμφωνιών Διαμεσολάβησης εντός του OHADA, γεγονός που εκτιμάται ότι θα ενθαρρύνει τα μέρη να επιλέγουν τη Διαμεσολάβηση για την επίλυσης των διαφορών τους.

Η επιτυχία της εφαρμογής του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσπάθειες κάθε κράτους μέλους του OHADA να αναπτύξει την πρακτική της Διαμεσολάβησης, ενθαρρύνοντας για παράδειγμα, τους δικαστές να παραπέμπουν τους διαδίκους, όποτε ενδείκνυται, ενώπιον του Διαμεσολαβητή και ενημερώνοντας τις επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα για τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης. Επίσης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης των πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών, ο αριθμός των οποίων αυξάνει συνεχώς, καθώς και η ανάγκη ανάπτυξης των φορέων παροχής υπηρεσιών Διαμεσολάβησης και διαιτησίας.

Πηγή: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=717aca44-73c5-47de-af4d-321d8988b6ce


Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια